Pārceļ atsevišķu Veselības aprūpes finansēšanas likumā noteikto normu spēkā stāšanos

Lai ieviestu solidāru līdzdalību veselības aprūpē un novērstu Latvijas nodokļu maksātāju diskrimināciju pēc nodokļu maksāšanas statusa, valdībā šodien, 10.novembrī, apstiprināti grozījumi likumā*, kas nosaka tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros neatkarīgi no veiktajām iemaksām – tāpat kā līdz šim. 

    Kā iepriekš ziņots, veicot grozījumus Veselības aprūpes finansēšanas likumā, valdība pērn maijā atbalstīja veselības ministres Ilzes Viņķeles ierosinājumu likvidēt divu grozu veselības aprūpes sistēmu un to aizstāt ar vienotu veselības pakalpojuma klāstu visiem Latvijas rezidentiem. Nupat apstiprinātie grozījumi paredz, ka ikvienam iedzīvotājam līdz 2022.gadam ir tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros neatkarīgi no veiktajām iemaksām. 

    Noteikts arī, ka Ministru kabinetam līdz 2021.gada 30.aprīlim jāiesniedz Saeimā likumprojekts par vienotu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojuma apjoma un visaptverošas valsts obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanu.

    Ņemot vērā, ka piedāvātais risinājums paplašināt personu loku, kuras ir pakļautas obligātai veselības apdrošināšanai, skar ne tikai veselības aprūpes politiku, bet arī nodokļu jautājumus, tad šis risinājums būtu ieviešams pēc izmaiņām nodokļu jomā. Šobrīd tiek gatavoti normatīvie akti, lai ieviestu izmaiņas nodokļu jomā, kas skars valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi, patentmaksas maksātāju loku, mikrouzņēmuma turpmāko darbību. Tādējādi definēt precīzu personu loku, kuras būtu pakļaujamas valsts obligātai veselības apdrošināšanai, un veikt nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos varēs tikai pēc šobrīd virzīto izmaiņu nodokļu jomā spēkā stāšanās 2021.gadā. 

    Šodien valdībā apstiprinātās izmaiņas paredz noteikt kritērijus veselības aprūpes pakalpojuma iekļaušanai valsts apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā un kritērijus līgumu slēgšanai par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu.

*Likumprojekts “Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā”

Zaļā Josta - Reklāma