Par Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietniekiem ievēlē Baštiku un Branti

Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas otrajā sēdē trešdien, 14. oktobrī, par komitejas priekšsēdētāja vietniekiem tika ievēlēti deputāti Ainars Baštiks un Ieva Brante.

“Par” A. Baštika kandidatūru balsoja astoņi deputāti, bet “pret” bija trīs deputāti, savukārt “par” I. Branti balsoja 6 deputāti, divi bija “pret”, bet trīs  atturējās.

“Apsolu, ka vietniekiem darba būs daudz, un ceru, ka izveidosies laba komanda,” pēc vietnieku ievēlēšanas atzina komitejas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs, kurš sēdē piedalījās attālināti.

“Ceru, ka strādāsim ar patiku un “sauso atlikumu”, lai vēlāk varam paskatīties un teikt – hei, tas ir izdarīts!” norādīja I. Brante.

“Joprojām kalpoju ģimenēm un bērniem. Rīgā jau ir daudz izdarīts  – piešķirtas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, piešķirtas brīvpusdienas, atlaides sabiedriskajā transportā un dažādi pabalsti, bet ir lietas, ko var pilnveidot, uzlabot un ieviest no jauna,” pauda A. Baštiks.

Komitejas deputāti arī iepazinās ar Rīgas domes Labklājības departamenta sagatavoto pārskatu par pirmajā pusgadā sniegtajiem sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem, kā arī veicamajiem pasākumiem.  Deputāti atzina, ka viens no steidzamāk risināmajiem jautājumiem ir atalgojuma paaugstināšana sociālās sfēras darbiniekiem, kā arī pauda bažas par nākamgad paredzētajām GMI līmeņa izmaiņām, kas var pasliktināt materiālo stāvokli daudziem mazaizsargātākajiem  rīdziniekiem. “Strādāsim un veiksim pārrunas ar valsts institūcijām, lai mazinātu šos riskus un uzlabotu situāciju,” uzsvēra V. Kleinbergs.

Zaļā Josta - Reklāma