Omniva un Neste vienojas par sadarbību ilgtspējīga autoparka jomā

Loģistikas nozares uzņēmums Omniva, lai sasniegtu savus vides aizsardzības mērķus,vienojies ar SIA Neste Latvijaparatjaunojamās dīzeļdegvielas izmantošanu sūtījumu piegādes pakalpojumu nodrošināšanā. Pāreju uz tikai Neste MYdegvielas izmantošanu plānots īstenot pakāpeniski un ilgtermiņā tas ļaus Omnivasamazināt uzņēmuma autoparka radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz pat 90 %*.

Starp uzņēmumiem panāktā vienošanās šobrīd paredz, ka atjaunojamo dīzeļdegvielu izmantos Rīgā un Pierīgā piegādes veicošie transportlīdzekļi, tādējādi arī sekmējot gaisa kvalitātes uzlabošanos galvaspilsētā un tās apkārtnē.

“Viens no Omnivadarbības virzieniem ir kurjeru un pakomātu piegādes – pandēmijas laikā pieprasījums pēc šī pakalpojuma ir daudzkāršojies. Tas, protams, arī nozīmē autoparka skaitlisko un tā izmantošanas intensitātes pieaugumu. Apzinoties, ka tas nenovēršami atstāj būtisku ietekmi uz apkārtējās vides kvalitāti, arvien vairāk domājam par ilgtspējīgu un videi draudzīgu risinājumu ieviešanu visā mūsu pakalpojumu sniegšanas dzīves ciklā. Tā kā šobrīd elektroauto segmentā nav piegāžu specifikai atbilstošu risinājumu, atjaunojamās dīzeļdegvielas izmantošana ir labākā iespējamā alternatīva, kā virzīties uz klimata neitralitātes mērķu sasniegšanu,” norāda Omnivavadītāja Latvijā Beāte Krauze-Čebotare.

Savukārt Neste Latvijavaldes priekšsēdētājs Armands Beiziķis pauž gandarījumu, ka arvien vairāk Latvijā strādājošo uzņēmumu, it īpaši transporta un loģistikas jomā, apzinās savu atbildību sabiedrības, vides un nākamo paaudžu priekšā un meklē risinājumus, kā mazināt savas darbības negatīvo ietekmi. 

“Gan Latvijā, gan citur pasaulēklimata pārmaiņas ir reālas un tās skar ikvienu no mums. Tieši tādēļ augsti novērtējam ikvienu uzņēmumu, kurš sper atbildīgus soļus un pārvērš tos reālā rīcībā – ceram, ka Omnivainiciatīvai sekos arī citi uzņēmumi. Esmu pārliecināts, ka videi draudzīgas dīzeļdegvielas izmantošana ir viens no tūlītējiem risinājumiem ilgstošai problēmai un veids, kā kopīgi pāriet uz reāli funkcionējošu aprites ekonomiku,” uzsver Armands Beiziķis.

Turpmāk daļā no Omnivaautoparka tiks izmantota Neste MYatjaunojamā dīzeļdegviela, kas nav ražota no  naftas, bet gan no atjaunojamiem resursiem– pārtikas, zivjrūpniecības un to pārstrādes pārpalikumiem. Neskatoties uz to, degvielas ķīmiskā formula ir identiska fosilajai dīzeļdegvielaiun tādēļ tāir piemērota visiem dīzeļdzinējiem. 

Atjaunojamā dīzeļdegviela patlaban ir pieejama divās Nestedegvielas uzpildes stacijās Rīgā: Skanstes ielā 7 un Kārļa Ulmaņa gatvē 84.

Nesteir lielākais atjaunojamās dīzeļdegvielas ražotājs pasaulē ar rūpnīcām Somijā, Singapūrā un Nīderlandē, un izplatīšanas tirgiem Eiropā un ASV. 2020. gadā vie

Nestekopā ar klientiem samazināja globālo emisiju apjomu par 10 miljoniem tonnu. Šis apjoms ir līdzvērtīgs oglekļa pēdas nospiedumam, ko veido 1,5 miljoni Eiropas Savienības iedzīvotāju viena gada laikā (Pasaules bankas dati) vai noņemot no ceļiem 3,7 miljonus vieglo automašīnu uz vienu gadu. 

Zaļā Josta - Reklāma