Neste pētījumu par Porvo pārstrādes rūpnīcas pāreju uz atjaunojamo un aprites risinājumu ražotni

Neste uzsāk stratēģisku pētījumu par uzņēmuma Porvo pārstrādes rūpnīcas Somijā pāreju uz neapstrādātas naftas pārstrādi un pasaulē vadošu atjaunojamo un aprites risinājumu izstrādes rūpnīcu. Viens no pētījuma galvenajiem izpētes mērķiem – pārtraukt jēlnaftas pārstrādi 2035. gadā 

Veicot iekārtu kopapstrādi un modernizēšanu, kā arī izmantojot pieejamos pārstrādes līdzekļus, pieredzi un zināšanas, Neste mērķis ir ilgtermiņā būtiski palielināt atjaunojamo energoresursu un aprites risinājumu ražošanu Porvo. Pētāmā pārveide sāktos gan ar atjaunojamo, gan aprites izejvielu kopapstrādi un varētu turpināties ar esošo iekārtu modernizēšanu vēlākā posmā ar ilgtermiņa jaudas potenciālu no 2 līdz 4 miljoniem tonnu gadā. Mērķtiecīgā transformācija novestu pie jēlnaftas pārstrādes pārtraukšanas Porvo rūpnīcā 2035. gadā. Neste savā Porvo naftas pārstrādes rūpnīcā arī turpinās aktīvi pētīt videi draudzīgā ūdeņraža iespējas. Šie notikumi būtiski veicinātu Neste saistību izpildi klimata jomā un padarītu Neste par pasaules līderi fosilo kurināmo nozares pārveidē.

Neste izaugsmes stratēģija ir vērsta uz atjaunojamiem un aprites risinājumiem. Mēs turpinām izvirzīt augstus mērķus, uzsākot šo pētījumu par mūsu Porvo naftas pārstrādes rūpnīcas ilgtermiņa transformāciju un cenšoties galu galā aizstāt jēlnaftu ar alternatīvām izejvielām. Porvo rūpnīca nodrošina elastīgu un liela mēroga bāzi, kas var kļūt par nozīmīgu vietu mūsu atjaunojamās enerģijas un aprites biznesam,” norāda Neste prezidents un izpilddirektors Mati Lehmuss.

Šāda mēroga transformācija radītu nepieciešamību pēc ievērojamām investīcijām nākamajā desmitgadē, tādēļ plānošanas gaitā tiks pieņemti atsevišķi investīciju lēmumi. Tā kā plāna realizācijas ilgums ir vairāk nekā desmit gadi, tas būtu balstīts uz modularitāti un elastību, un varētu būt pielāgojams, lai atspoguļotu pārmaiņu tempu atšķirības gan atjaunojamās enerģijas, gan aprites biznesos, kā arī tradicionālajā pārstrādē. Neatkarīgi no plānotās pārejas Neste saviem klientiem turpinās nodrošināt piekļuvi fosilā kurināmā produktiem.

Zaļā Josta - Reklāma