Neste kārtējo reizi iekļauta starp ilgtspējas līderiem 2022. gada Dow Jones ilgtspējas indeksā

Neste sešpadsmito gadu pēc kārtas ir izraudzīta iekļaušanai Dow Jones ilgtspējas indeksā (DJSI). Uzņēmums iekļautsDJSI World un DJSI Europe kā viens no ilgtspējīgākajiem uzņēmumiem pasaulē.

Neste uzrādījusi nozarē labākos rezultātus nozīmības, videi un cilvēkiem būtisku pārskatu sagatavošanas, cilvēktiesību un cilvēkkapitāla attīstības jomās, veicinot uzņēmuma iekļaušanu starp labākajām kompānijām.

Neste nelokāmi virza tās ambiciozā ilgtspējas vīzija un klimata apņemšanās. Šī gada atzinība par atkārtotu iekļaušanu Dow Jones ilgtspējas indeksos apliecina to, ka esam panākuši pareizo progresu, lai kļūtu par pasaules līderi atjaunojamo un aprites risinājumu jomā. Mūsu darbinieki ir pilnībā uzņēmušies atbildību par šo pārmaiņu ieviešanu, un mēs ļoti lepojamies ar šo atzinību, ko arī ļoti augstu novērtē mūsu partneri,” saka Neste viceprezidente ilgstpējas un korporatīvajos jautājumos Minna Aila.

Uzņēmumi iekļaušanai S&P Dow Jones indeksos tiek izraudzīti, pamatojoties uz to visaptverošo novērtējumu S&P globālajā korporatīvās ilgtspējas novērtējumā (CSA). Kopš 1999. gada CSA sadarbībā ar Dow Jones indeksiem (tagad S&P Dow Jones indeksi) ir bijis viens no svarīgākajiem un vadošajiem globālajiem ilgtspējības kritērijiem. Šogad veiktais uzņēmumu novērtējums ir balstīts uz to darbību 2021. gadā. Šajos indeksos katru gadu tiek iekļauti tikai nozaru vadošie uzņēmumi.

Zaļā Josta - Reklāma