Neste četrpadsmito reizi pēc kārtas ieņem līderpozīcijas Dow Jones ilgtspējas indeksā

Vadošais atjaunojamās dīzeļdegvielas un ilgtspējīgas aviācijas degvielas ražotājs pasaulē Neste četrpadsmito gadu pēc kārtas ir izraudzīts iekļaušanai Dow Jones pasaules ilgtspējas indeksā (DJSI). Kompānija atkārtoti iekļauta DJSI World un DJSI Europe kā viens no ilgtspējīgākajiem  uzņēmumiem pasaulē.

Šogad Neste uzrāda labākos rezultātus starp industrijas spēlētājiem videi un cilvēkiem būtisku pārskatu sagatavošanā, cilvēkresursu attīstībā un ar ūdens resursiem saistītu risku pārvaldības jomā, kas uzņēmumam palīdzējis ieņemt augstākās vietas ilgtspējas līderu sarakstā.

“Atkārtota iekļūšana Dow Jones ilgtspējas indeksā apliecina, ka mūsu visaptverošie ilgtspējas centieni darbojas pareizi. Turpinām cītīgi strādāt, lai sasniegtu savus ambiciozos mērķus,” stāsta Minna Aila (Minna Aila), Neste viceprezidente ilgstpējas un korporatīvajos jautājumos. 

Uzņēmumi iekļaušanai Dow Jones ilgtspējas indeksā tiek izraudzīti, pamatojoties uz ilgtermiņa darbības rādītāju visaptverošu novērtējumu attiecībā pret ekonomiskajiem, vides un sociālajiem kritērijiem, kā arī ilgtspējas tendencēm. Šogad veiktais uzņēmumu novērtējums ir balstīts uz to darbību 2019. gadā. Šajā indeksā katru gadu tiek iekļauti tikai nozaru vadošie uzņēmumi.  

Zaļā Josta - Reklāma