Naktī uz trešdienu lielā daļā Rīgas iespējama īslaicīga ūdens uzduļķošanās

Naktī uz trešdienu, no 11. novembra pulksten 2.00 līdz 5.00, plānota Ūdens stacijas “Daugava” elektrosadales punkta pārbūves rezultātā izveidotās modernizētās automātikas un vadības sistēmas pārbaude. Tās laikā tiks atslēgta elektroapgāde Ūdens stacijai “Daugava” un tās otrā pacēluma sūkņu stacijai, kas tiks atjaunota pēc dīzeļģeneratora darbības uzsākšanas un nepieciešamo jaudas parametru sasniegšanas.

Ūdensapgādes pārtraukums klientiem šo darbību laikā netiek plānots – ūdens padeves pārtraukums ilgs tikai no 30 sekundēm līdz 1 minūtei. Taču šīs pārbaudes laikā iespējamas ūdens padeves hidrauliskās svārstības un spiediena samazināšanās. Līdz ar to iespējams ūdens uzduļķojums cauruļvados, kas varētu skart Daugavas kreisā krasta un centra apkaimes klientus.

Elektrosadales punkta pārbūves rezultātā ir būtiski uzlabota Ūdens stacijas “Daugava” elektroapgādes drošība, kas ir īpaši aktuāli neplānotu elektroenerģijas pārtraukumu gadījumos.

Zaļā Josta - Reklāma