Mājsaimniecībām pieejams jauns atbalsta veids – mājokļa apkurē izmantotās elektroenerģijas sadārdzinājuma kompensācija

Latvijas mājsaimniecības, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, no 1. novembra var aizpildīt pieteikumus energoresursu atbalsta saņemšanai, norāda SIA “ZZ Dats” direktors un www.ePakalpojumi.lv izstrādātājs Edžus Žeiris, – aktivitāte pagaidām nav liela. 

“Iedzīvotāju interese par jaunā veida energoresursu atbalsta saņemšanu, ja apkurē izmanto elektroenerģiju, noteikti būs zemāka nekā par cita veida kurināmā sadārdzinājuma kompensāciju, jo apkurē Latvijā to izmanto retāk. Piemēram, jaunais atbalsts būs aktuāls tiem, kuri mājokļa apsildē izmanto siltumsūkni, elektroenerģija ir papildus siltuma nodrošinājums. Redzam, ka oktobrī pašvaldības no iedzīvotājiem, kuri vēlas saņemt energoresursu atbalsta sadārdzinājuma kompensāciju, reģistrējušas vairāk nekā 160 tūkstošus pieteikumu. No tiem 104 tūkstošus pašvaldības ir izvērtējušas un iedzīvotājiem kopš oktobra sākuma pārskaitīts atbalsts vairāk nekā 6,5 miljonu eiro apmērā. Vairums iedzīvotāju vēlējās saņemt vienreizēju atbalsta maksājumu 60 eiro apmērā par malku, neuzrādot čeku. Lai arī šim atbalsta veidam paredzēts pieteikties vēl līdz novembra beigām, redzam, ka pakāpeniski samazinās pieteikumu skaits,” apstiprina SIA “ZZ Dats” direktors un www.ePakalpojumi.lv izstrādātājs Edžus Žeiris. 

Lai pieteiktos energoresursu atbalstam par apkurē izmantoto elektroenerģiju, mājsaimniecībām jārīkojas līdzīgi kā cita apkures veida pieteikumu iesniedzējiem –jāaizpilda pašvaldībai adresēts pieteikums. To iespējams paveikt attālināti portālā www.ePakalpojumi.lv vai klātienē pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas mājoklis. 

Pieteikumam ir jāpievieno elektroenerģijas rēķins. Ja pieteikumu iesniedz īrnieks vai tiesiskais valdītājs, nepieciešams pievienot arī īres līgumu vai citu mājokļa lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu.

Kompensēti tiek rēķini, kas ir sagatavoti par pakalpojuma periodu kopš 2022. gada 1. oktobra un to sagatavošanas datums ir pēc 2022. gada 1. novembra. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka kompensēti tiek rēķini, kuros mēnesī patērētais elektroenerģijas apjoms pārsniedz 500 kWh, un elektroenerģijas cena pārsniedz 0.160 EUR/kWh.  

Valsts atbalsta arī mājsaimniecības ar kombinētu apkuri, piemēram, ja tiek izmantota malkas apkure kombinācijā ar siltumsūkņa nodrošināto siltumu, bet tad nepieciešams iesniegt pieteikumu katram apkures veidam atsevišķi. 

Nelielas iedzīvotāju daļas mājokļu vienā adresē ir vairākas mājsaimniecības ar nodalītu apkures sistēmu, piemēram, dvīņu mājās. Lai sniegtu atbalstu pēc iespējas lielākam iedzīvotāju skaitam, šāda situācija ir ņemta vērā, un arī šo ēku visi īpašnieki vai lietotāji var vērsties pašvaldībā ar pieteikumiem atbalsta saņemšanai. Šādos gadījumos ir nepieciešams pieteikumus atbalsta saņemšanai iesniegt klātienē un bez pārējiem dokumentiem uzrādīt vēl ēkas inventarizācijas lietu, kurā pašvaldības darbinieks var pārliecināties par nodalītām mājsaimniecībām.

Plašāka informācija par to, kas ir energoresursu atbalsts, pieejama šeit: https://www.epakalpojumi.lv/Services/ERA/Info.aspx

Konteksts:

Kopš 2022. gada 1. oktobra daļai no Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā iekļautajiem papildu atbalsta pasākumiem mājsaimniecībām gaidāmajā ziemas sezonā iedzīvotāji var pieteikties portālā www.ePakalpojumi.lv vai klātienē pašvaldībā.

Pieteikšanās atbalsta pasākumiem pašvaldībā iespējama tiem, kuri apkurei izmanto granulas vai briketes, malku, kā arī elektroenerģiju. Valsts, izmantojot pašvaldību sniegto pakalpojumu, kompensē energoresursu cenu ārkārtēju pieaugumu, t.i., katram no energoresursu veidiem ir noteikta cena, sākot no kuras tiek rēķināta kompensācija. Kā arī ir noteikts kompensējamo energoresursu apjoms vienai mājsaimniecībai.  

Granulu iegādē tiek kompensēta 50% no summas, kura pārsniedz 300 eiro/tonnā vienlaicīgi atbalstam nepārsniedzot 100 eiro/tonnā.

Malkas iegādē, uzrādot iegādi apliecinošus dokumentus, tiek kompensēta 50% no summas, kura pārsniedz 40 eiro/ber.m3 atbalstam nepārsniedzot 15 eiro/ber.m3. 

Ja mājsaimniecībā apkurei tiek izmantota malka un tā iegādāta līdz šī gada 31.augustam, un nav saglabāts maksājumu apliecinošs dokuments, tad līdz 2022. gada 30. novembrim ir iespējams pieteikties vienreizējam atbalsta maksājumam 60 eiro apmērā.

Ja mājsaimniecībā apkurē tiek izmantota elektroenerģija, kompensēts tiek patēriņš, kas pārsniedz 500 kWh/mēnesī un tiek kompensēti 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 eiro/kWh vienlaicīgi atbalstam nepārsniedzot 2000kWh un 0,100 eiro/kWh. Elektroenerģijas atbalsta pieteikumus pašvaldības sāks pieņemt ar šī gada 1.novembri. 

Portālā www.ePakalpojumi.lv ir pieejami vairāki integrēti e-pakalpojumi, kuri apkopo datus no Latvijas pašvaldībām, valsts iestādēm un komercsabiedrībām. SIA “ZZ Dats” ir izstrādājis vienotu e-pakalpojumu portālu www.ePakalpojumi.lv, kur sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām tiek sniegti dažāda līmeņa e-pakalpojumi. 

www.ePakalpojumi.lv iespējams pieteikties nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemšanai e-pastā un veikt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu, reģistrēt bērnu uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un sekot kopējam reģistram, pieprasīt civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecību un pieprasīt citus pašvaldību e-pakalpojumus.

Zaļā Josta - Reklāma