Mājokļa apkurē izmantotās elektroenerģijas sadārdzinājuma kompensācijai 14.4 % saņēmuši atteikumu

14.4 % pieteikumi no energoresursu atbalstasaņemšanai par mājokļa apkurē izmantoto elektroenerģiju atteikti, jo nav aizpildīti pareizi, informē SIA “ZZ Dats” direktors un www.epakalpojumi.lv izstrādātājs Edžus Žeiris.

“Iedzīvotāji  pakāpeniski sāk saņemt rēķinus par novembrī patērēto elektroenerģiju un tos, kuri plāno saņemt energoresursu atbalstu, aicinātu precīzi ievadīt to summu bez PVN, kas rēķinā ir norādīta pie konkrētajā adresē patērētajām kilovatstundām. Atbalsts neattiecas uz rēķina pozīcijām, kas nav maksa par patērēto elektroenerģiju, piemēram, sadales maksas, pieslēgumanodrošināšana u.c.. Lai pieteiktos energoresursu atbalstam par apkurē izmantoto elektroenerģiju, iedzīvotājiem jāņem vērā, ka atbalsts tiek sniegts parmēnesī patērēto elektroenerģijas apjomu, kas pārsniedz 500 kWh, un kura elektroenerģijas cena bez PVN pārsniedz 0.160 EUR/kWh. Daudzi saņem atteikumu atbalsta saņemšanai, jo norāda rēķina kopējo summu, nevis summu, kas ir tikai par patērētajām kilovatstundām, tāpēc atteikumu procents ir liels –pašreiz no vairāk nekā 1700 pieteikumiem 14.4 % energoresursu atbalsts ir atteikts. Salīdzinājumam, iesniegumiem ar citiem apkures veidiem atteikumu saņem 2.5 % pieteikumu,” secinājis SIA “ZZ Dats” direktors un www.epakalpojumi.lv izstrādātājs Edžus Žeiris

Līdz 2022. gada 30. novembrim mājsaimniecības varēja pieteikt saņemt vienreizēju atbalsta maksājumu 60 eiro apmērā par apkurē izmantoto malku, neuzrādot maksājuma dokumentu. Tam pavisam iesniegti vairāk nekā 221 tūkstotis iesniegumu. Pašvaldības, kurāssaņemti visvairāk pieteikumi šim vienreizējam atbalstam par malkas iegādi, ir Rīga (11347), Rēzeknes novads(9880), Augšdaugavas novads (9579), Dienvidkurzemesnovads (9043) un Valmieras novads (8693).

Apkurē izmantoto energoresursu atbalstam iedzīvotājiem valsts izmaksājusi jau vairāk nekā 12 miljonus eiro.

Laikā no 2022. gada 1. oktobra līdz 7. decembra pulksten 12.00 atbalsta pasākumiem mājsaimniecībām bija saņemti nedaudz vairāk kā 233 tūkstoši pieteikumu, no kuriem 120 tūkstoši pieteikumu bija iedzīvotāju ievadīti portālā www.epakalpojumi.lv un 113 tūkstoši pieteikumu iesniegti pašvaldībās klātienē.

Lai pieteiktos energoresursu atbalstam par apkurē izmantoto elektroenerģiju, mājsaimniecībām jārīkojas līdzīgi kā cita apkures veida pieteikumu iesniedzējiem –jāaizpilda pašvaldībai adresēts iesniegums. To iespējams paveikt attālināti portālā www.epakalpojumi.lv vai klātienē pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas mājoklis. 

Iesniegumam ir jāpievieno elektroenerģijas rēķins. Ja iesniegumu iesniedz īrnieks vai tiesiskais valdītājs, nepieciešams pievienot arī īres līgumu vai citu mājokļa lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu.

Valsts atbalsta arī mājsaimniecības ar kombinētu apkuri, bet tad nepieciešams iesniegums katram apkures veidam atsevišķi.

Zaļā Josta - Reklāma
Zaļā Josta - Reklāma