M. Staķis: Rīga aktīvāk iesaistīsies atkritumu šķirošanas veicināšanā

SIA „Getliņi EKO” atkritumu apsaimniekošanas poligons ir viens no modernākajiem Eiropā. Lai tas lietderīgāk izmantotu savus resursus, tiks pievērsta lielāka uzmanība atkritumu šķirošanai un iedzīvotāju izglītošanai šajā jomā, – tā, apmeklējot uzņēmumu, uzsvēra Rīgas mērs Mārtiņš Staķis.

Getliņu poligonu apmeklēja Rīgas mērs un Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange, kuri tikās ar uzņēmuma personālu un apsprieda nākotnes ieceres.

“Aprīlī ekspluatācijā tika nodots pirmais bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes komplekss, kas ir būtisks solis pretī aprites ekonomikas stiprināšanai, gan atkritumu apsaimniekošanas nozares izraisītās ietekmes uz klimata pārmaiņām samazināšanai Latvijā. Lai tas darbotos efektīgāk ir jāpievērš uzmanība atkritumu šķirošanas jautājumiem. Lai veicinātu iedzīvotāju izglītošanu par videi draudzīgu dzīvesveidu, kā arī veicinātu atkritumu šķirošanas ieraduma nostiprināšanos ikdienas dzīvē, ir plānots kopā ar Rīgas pašvaldību gada otrajā pusē organizēt arī kampaņu vides izglītības jomā,” norādīja M. Staķis.

Rīgas pašvaldība ir atbalstījusi līdzdalības saglabāšanu SIA “Getliņi EKO” un Mājokļu un vides komiteja izvirzījusi uzņēmumam jaunu stratēģisko mērķi – nodrošināt kvalitatīvu pieņemto atkritumu apsaimniekošanu un sabiedrības informēšanu, lai samazinātu vides piesārņojumu un noglabājamo atkritumu apjomu vienlaikus veicinot efektīvu resursu izmantošanu un aprites ekonomiku.

Jau vēstīts, ka līdz gada beigām Rīgas domei ir jāaktualizē vidēja termiņa stratēģijas visās kapitālsabiedrībās, pārskatot un uzstādot jaunus finanšu un nefinanšu mērķus.

SIA “Getliņi EKO” reģistrēta 1997. gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 6,009 miljoni eiro. Tās 97,7 % kapitāla daļu pieder Rīgas domei, bet 2,3 % – Stopiņu novada domei. Uzņēmumam pieder 4,35 % SIA “Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs” kapitāla daļu un 10 % AS “Tīrīga” akciju.                                                     Kopējā zemes īpašumu platība ir 87 hektāri.

Zaļā Josta - Reklāma