Lidosta “Rīga” publisko ilgtspējas pārskatu: ambiciozi klimatneitralitātes mērķi, būtiski infrastruktūras un efektivitātes uzlabojumi

Lidosta “Rīga publicējusi ikgadējo Ilgtspējas pārskatu, kurā apkopoti uzņēmuma tiskākie paveiktie darbi un notikumi 2020. gadā, kad aviācijas nozari smagi skāra Covid-19 pandēmijas izraisītā krīze. Neskatoties uzpasažieru skaita kritumulidosta pērn īstenojusi nozīmīgus infrastruktūras attīstības projektus unsasniegusi izvirzītos mērķus ietekmes uz vidi mazināšanā.

Lidosta “Rīga” ir lielākais gaisa satiksmes infrastruktūras uzņēmums Baltijā un pērn šajā reģionā apkalpoja 43 % pasažieru, 40 % lidojumu, kā arī 44 % no kopējā kravu apjoma, stabili saglabājot līderpozīcijas reģionā. 2020. gadā lidostā strādāja 17 lidsabiedrības, no kurām lielākais īpatsvars pasažieru skaita ziņā bija nacionālajai aviokompānijai “airBaltic” (57 %). Pērn 76 % pasažieru lidostā “Rīga” ielidoja ar tiešajiem reisiem, bet 24 % bija transfēra pasažieri.

Lidostas neto apgrozījums 2020. gadā bija 29,8 miljoni eiro.Lai gan krīzes rezultātā uzņēmuma ienākumi samazinājās par 54 %, lidosta nodokļos valsts budžetā pagājušajā gadā iemaksāja 11,38 miljonus eiro. 

Neskatoties uz ekonomiski sarežģīto laiku, lidosta pērn turpināja svarīgākos infrastruktūras attīstības projektus, kuru mērķis ir padarīt lidostu vēl drošāku un videi draudzīgāku. Būtiskākie no tiem ir ar Kohēzijas fonda atbalstu izbūvētsotrais ātrās nobraukšanas manevrēšanas ceļš un manevrēšanas ceļu uguņu sistēma, kas ļaus efektivizēt gaisa kuģu kustību lidostā, tā mazinot CO2 izmešus. 

Lidostas “Rīga” mērķi videi draudzīgā un energoefektīvā saimniekošanā ir noteikti uzņēmuma Vides un energopārvaldības programmā. Apliecinājums uzņēmuma mērķtiecīgam darbam vides jomā ir 2020. gadā sasniegtais otrais līmenis starptautiskajā Lidostu oglekļa akreditācijas programmā (Airport Carbon Accreditation, ACA). Līdz ar otrālīmeņa iegūšanu lidosta “Rīga” ir pievienojusies tām pasaules lidostām, kas aktīvi strādā CO2 izmešu mazināšanā, dodot savu ieguldījumu Eiropas klimata neitralitātes mērķu sasniegšanā. Šogad lidosta nostiprināja savu virzību uz klimatneitralitāti, pievienojoties ACI Net Zero2050 iniciatīvai un apņemoties līdz 2050. gadam panākt pilnīgu CO2 emisiju samazinājumu  lidostas tiešajā kontrolē esošajos emisiju avotos.

Lidostas pilsētas RIX Airport City attīstības vīzija paredzlidostā izaugsmes iespējas dažādām nozarēm, sākot ar tūrismu un viesmīlību un beidzot ar transportu un loģistiku.Lidostas nākotnes vīzijas centrā ir jaunais pasažieruterminālis ar kapacitāti līdz 12 miljoniem pasažieru gadā, kas būs savienots ar “Rail Baltica” dzelzceļa staciju, veidojot vienotu pasažieru apkalpošanas kompleksu. Ap to veidosieslidostas biznesa pilsēta jeb RIX Business Park ar viesnīcām, biroju centriem, loģistikas un kravu noliktavām, sniedzotattīstības iespējas dažāda veida uzņēmējdarbībai un nodrošinot jaunas darbavietas. Ieguvēji no nākotnes lidostas pilsētas līdz ar to būs arī lidostai tuvējo novadu iedzīvotāji. 

Savukārt par nākotnes kravu apkalpošanas centra RIX Cargo City pamatu ir kļuvis pagājušajā gadā lidostā atklātais multifunkcionālais kravu perons, kas ļauj uzņemt un efektīvi un videi draudzīgi apkalpot dažāda tipa un lieluma gaisa kuģus. Līdzās jaunajam peronam lidostā pērn uzsākta loģistikas kompānijas DHL reģionālā kompleksa būvniecība, kas ir viens no modernākajiem aviācijas sūtījumu apstrādes un loģistikas centriem Baltijā. Savukārt nacionālā lidsabiedrība “airBaltic” papildinās šo centru ar jaunu kravu angāru “Baltic Cargo Hub”, kas būs Baltijā lielākais kravu apstrādes centrs.

“Lidosta mūsdienās vairs nav tikai vieta, kur paceļas un nolaižas gaisa kuģi, lai nogādātu kravas un pasažierus dažādos galamērķos. Lidostas ir biznesa ekosistēmas, kas nodrošina savienojamību un atver vārtus jaunām iespējām gan cilvēkiem, gan uzņēmējdarbībai. Uzņēmuma mērķtiecīga izaugsme rodas ciešā sinerģijā ar tūrisma un biznesa attīstību visā reģionā. Lai gan pandēmija ieviesa būtiskas korekcijas aviācijas nozares darbā, mūsu mērķis joprojām ir veidot lidostu “Rīga” par nozīmīgu reģiona gaisa satiksmes mezglu, kas veicina Latvijas tautsaimniecības izaugsmi, nodrošinot ērtu un drošu savienojamību pasažieriem un biznesam, radot darbavietas un iespējas uzņēmējdarbības attīstībai. Ilgtspējīga un atbildīga saimniekošana ir šīs izaugsmes pamats,” norāda lidostas“Rīga” valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa. 

Rūpes par darbinieku un pasažieru drošību un veselību bija galvenais vadmotīvs, 2020. gadā ieviešot visaptverošu epidemioloģiskās drošības programmu “Neļauj vīrusam ceļot”, kas augustu novērtēta arī prestižās aviācijas reitinguaģentūras “Skytrax” Covid-19 drošības vērtējumā. Lidosta ir pievienojusies arī Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras Covid-19 ierobežošanas hartai.

Būtisks sasniegums ir Platīna kategorija Ilgtspējas indeksa novērtējumā, ko lidosta “Rīga” saņem jau trešo gadu pēc kārtas un ko 2021. gadā izdevās sasniegt tikai 23 uzņēmumiem Latvijā.

2020. gadā uzsākot darbu pie jaunas Vidēja termiņa stratēģijas 2021.–2027.gadam, uzņēmums ir definējis, ka tā darbības pamatā ir atbildīga pieeja, analizējot un izvērtējot biznesa lēmumu ietekmi uz visiem būtiskākajiem ilgtspējasaspektiem – vidi, darbiniekiem, sabiedrību un vietējo kopienu, kā arī tautsaimniecību. Tādējādi ilgtspējas principi, ko lidosta savā ikdienas darbā piemēro jau daudzus gadus, tiks pilnībā integrēti uzņēmuma attīstības plānošanā. 

Lidosta “Rīga” ikgadējos ilgtspējas pārskatus veido, ievērojot starptautisko “Global Reporting Initiative” (GRI) standartu, un kā savus būtiskākos ilgtspējas aspektus noteikusi pasažieru drošību, darbinieku drošību un veselību, atklātu un ētisku pārvaldību, apmācības, prasmes un attīstību, kā arī infrastruktūras attīstību.

Vairāk informācijas par lidostas “Rīga” paveikto un pilns Ilgtspējas pārskats pieejams www.rix-sustainability.lv.

Zaļā Josta - Reklāma