Latvijā tiek atzīmētas pareizticīgo Lieldienas

0

Šodien ar vairākiem pasākumiem un dievkalpojumiem Latvijā tiek atzīmētas pareizticīgo Lieldienas.

Piemēram, Rīgas Pētera-Pāvila katedrālē (šobrīd koncertzāle “Ave Sol”) šodien plkst.15 notiks dievkalpojums, liecina Latvijas Pareizticīgās baznīcas mājaslapā publicētā informācija.

Mājaslapā arī publicēts Latvijas Pareizticīgās baznīcas metropolīta Aleksandra apsveikums ticīgajiem. “Kristus Augšāmcelšanos ievada Pestītāja ciešanas. [..] Līksmosim par Augšāmcēlušos Pestītāju, jo šo prieku mums neatņems neviens,” mudina metropolīts.

Jau vakar Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē notika Lielās Sestdienas Pusnakts dievkalpojums, kuru vadīja metropolīts Aleksandrs. Vēlāk turpat notika Krusta gājiens, gaišais rīta dievkalpojums un svētku liturģija.

Savukārt 29.aprīlī plkst.8.30 metropolīts Aleksandrs vadīs dievišķo liturģiju Radoņežas Sergija baznīcā.