Latvija šodien saņēmusi Pfizer ražoto vakcīnu šīs nedēļas piegādi – 11 700 devas

Šodien, 12. aprīlī, Latvija saņēmusi ražotāja Pfizer vakcīnas piegādi – 11 700 devas. Visas saņemtās vakcīnu devas tiks novirzītas vakcinācijas veikšanai līdzšinējās prioritārajās grupās – gan kā pirmās, gan otrās devas. 

Saņemtās vakcīnas tiks  izmantotas atvērto prioritāro grupu iedzīvotājiem – senioriem vecumā virs 60 gadiem, iedzīvotājiem ar hroniskām slimībām, personām, kuras vienā mājsaimniecībā aprūpē hroniski slimus bērnus un bērnus ar imūnsupresiju, personām, kuras mājās aprūpē smagi slimas personas, veselības aprūpes darbiniekiem, ilgstošas sociālās aprūpes centru darbiniekiem.

No šodienas vakcinācija pakāpeniski tiks uzsākta arī izglītības iestāžu darbiniekiem. Vispirms vakcīnu pret Covid-19 saņems pirmsskolas, speciālās izglītības iestāžu un 1.-6. klašu pedagogi un darbinieki, kuri, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar bērniem, kā arī pedagogi, kuri atsāk darbu klātienē.