Lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, veido jaunu Rīgas izpilddirekciju darbības modeli

Rīgas domes vadība izveidojusi darba grupu, kura vērtē Rīgas izpilddirekciju darbību un izstrādā jaunu minēto iestāžu funkcionālo modeli.

Darba grupas galvenais mērķis ir nodrošināt vienotas kvalitātes, iedzīvotāju vajadzībās balstītus pakalpojumus visā Rīgas teritorijā. Kā pirmos darbus plānots veikt izpilddirekciju funkciju un budžeta izvērtējumu un nepieciešamo decentralizējamo funkciju apkopojumu.

Plānots, ka ar jaunu izpilddirekciju darbības modeli tiks ieviests “vienas pieturas aģentūra” princips komunikācijā ar iedzīvotājiem, tiks ieviesti digitāli, moderni risinājumi iedzīvotāju ērtībai, notiks laicīga komunikācija un iedzīvotāju viedokļu izzināšana, nodrošināts proaktīvs atbalsts iedzīvotājiem, tiks veicināta iedzīvotāju un biedrību iesaiste lēmumu pieņemšanā arī apkaimju līmenī, kā arī tiks nodrošināta kvalitatīva un vienkārša komunikācija un sadarbība starp pašvaldības iestādēm.

Tāpat tiks stiprinātas kopienas un sniegts atbalsts apkaimju biedrību kapacitātes celšanai, definēts skaidrs funkciju sadalījums starp pašvaldības iestādēm. Iespējama atsevišķu funkciju likvidēšana, optimizācija un digitalizācija.

Izvērtēšanas procesā tiks iesaistīti arī domes deputāti, pašvaldības departamenti un apkaimju biedrības.

Darba grupā darbojas Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja Elīna Trautmane, Rīgas domes priekšsēdētāja padomniece Vladislava Šķēle, Rīgas pilsētas izpilddirektora padomnieks Māris Knoks, Rīgas domes Personāla daļas vadītāja Rita Logina, Rīgas domes Finanšu departamenta Pašvaldības budžeta pārvaldes Kopsavilkuma un budžeta vadības nodaļas vadītāja – pārvaldes priekšnieka vietniece Iveta Elsone.

Pašvaldības administratīvi teritoriālajās vienībās pārvaldes funkcijas patlaban realizē Rīgas Austrumu izpilddirekcija, Pārdaugavas izpilddirekcija un Ziemeļu izpilddirekcija.

Zaļā Josta - Reklāma