Kustības “Par pašpietiekamu elektroenerģiju Latvijā” iniciatīvas grupa informēs prioritāšu noteikšanu

29.decembrī plkst. 11.00 rīko kustības “Par pašpietiekamu elektroenerģiju Latvijā” iniciatīvas grupas pārstāvji, lai informētu par sagatavoto AICINĀJUMU Latvijas iedzīvotājiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai elektroenerģijas pārvades uzņēmumu “Augstsprieguma tīkls” (AST) un “Sadales tīkls” (ST) izstrādāto pakalpojumu tarifu maiņas projektu sakarā.

AST un ST sagatavotie tarifu projekti izsaukuši ne tikai lielu sabiedrības emocionālu reakciju, bet arī rosinājuši diskutēt, vienoties un izteikt savu nostāju jautājumā, kas skar ikvienas mājsaimniecības turpmāko labklājību un uzņēmumu tālāko darbību mūsu valstī. “Latvenergo” ir Latvijas tautas īpašums un nav privatizējams – šis 2000.gadā  pēc tautas izteiktās gribas (307 000 LR pilsoņu paraksti) Saeimā pieņemtais un valdībā apstiprinātais lēmums joprojām nav atcelts. Neskatoties uz to, LR valdības jau ir pieļāvušas elektroenerģijas ražošanas koncerna pārveidošanu, radot AST un ST. Rezultātā sabiedrība jau gadiem ilgi pārmaksā par šo veidojumu pakalpojumiem. Tagad valdība gatavojas piekrist vēl straujākam tarifu kāpinājumam 2023.gadā.

AST un ST sagatavotie tarifu projekti tagadējā formā ir jāatceļ. To pamatotība ir apšaubāma, jo aprēķinu metodika satur sabiedrības zināšanai atvērtu un slēgtu daļu. Lai aprēķini, kas būtībā skar visas valsts turpmāko ekonomisko un sociālo drošību, būtu saprotami un taisnīgi, to veikšanas metodika ir jāatver pilnībā, jānodod neatkarīgu speciālistu un akadēmisko spēku izvērtējumam. Līdzšinējā prakse, ka pakalpojumu cenas nosaka kā kliedzēju, cietēju un lūdzēju kompromisu, ir jāizbeidz. Par šādu praksi un nostāju liecina, piemēram, politiķu skaļie paziņojumi, ka  tarifs varētu būt puse no pieteiktā.

Vienošanās par godīgu cenu ļautu arī  atteikties no infrastruktūras līmeņa subsīdijām un kompensācijām. Tās kopā ar ES izvirzītajiem ne-finanšu mērķiem kritiskās infrastruktūras uzņēmumiem ir valsts politikas sastāvdaļa. Par šiem un citiem kustības “Par pašpietiekamu elektroenerģiju Latvijā” iniciatīvas grupas priekšlikumiem preses konferencē informēs enerģētiķis Aleksandrs Lielmežs, vadības konsultants Dainis Šēnbergs,  zīmolvedis, “Facebook” grupas “Mikroģeneratori Latvijā” iniciators Andris Romanovskis un biedrības “Latviešu strēlnieku apvienība” valdes loceklis Māris Niklass. 

Zaļā Josta - Reklāma