Komiteja lemj par Rīgā izķerto suņu reģistrācijas uzlabošanu

Otrdien, 17. novembrī,  Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas sēdē deputāti iepazinās ar Mājokļu un vides departamenta ziņojumu par pašvaldības darbībām saistībā ar klaiņojošu suņu problēmas risināšanu pilsētā.

Komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis: ”Esmu gandarīts, ka pašvaldība uzsāks sadarbību ar Pārtikas un veterināro dienestu, lai jau nākamajā iepirkumā par klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu Rīgā nodrošinātu gan konkrētas prasības atbilstoši pilsētas interesēm, gan panāktu, ka mazāk suņu nonāk patversmēs, veicinātu īpašnieku atbildību par dzīvniekiem un nodrošinātu datu ievākšanu.”

Šobrīd dažādi normatīvie akti nosaka mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību. Patversme drīkst atdot suni citai personai tikai tad, ja tas ir apzīmēts un reģistrēts, bet tas neattiecas uz dzīvnieka nodošanu citai patversmei. Ņemot vērā pašvaldību uzdevumu klaiņojošo dzīvnieku skaita samazināšanai, komiteja uzskata, ka būtiski ir panākt, lai pēc iespējas lielāks dzīvnieku īpatsvars tiktu apzīmēts un reģistrēts valsts vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā.

Komiteja konceptuāli vienojās, ka, ja tiks saņemts pozitīvs atzinums no RD Juridiskās pārvaldes, nākamajā pašvaldības iepirkumā par klaiņojošo dzīvnieku iepirkumu iekļaut regulējumu, ka visi noķertie un patversmē nonākušie suņi tiktu čipēti un reģistrēti Lauksaimniecības datu centra dzīvnieku reģistra sistēmā pēc iespējas ātrāk, piemēram, 72 stundu laikā. Šādi tiktu uzlabota dzīvnieku plūsmas patversmē pārskatāmība, kā arī izdevumu dzīvnieku patversmju uzturēšanai samazināšanās, jo noklīdušajiem vai pamestajiem suņiem, ja tie būs reģistrēti saskaņā ar normatīviem aktiem, gandrīz nekavējoties ir atrodams īpašnieks.

Pašvaldībā jau kādu laiku darbojas portāls www.ridzivnieki.lv, kur tiek uzskaitīti visi Rīgā atrastie dzīvnieki, kas nonākuši SIA „Dr.Beinerts” veterinārajā klīnikā vai dzīvnieku patversmēs „Dzīvnieku pansija Ulubele” un „Labās mājas” pašvaldības organizēto un finansēto pakalpojumu ietvaros.

Šis portāls nav veidots kā konkurējoša vietne Lauksaimniecības datu centra dzīvnieku reģistram, bet tas ir viens no veidiem kā šobrīd var palielināt kontroli pār patversmē ienākušajiem suņiem. Šobrīd līgumos ar dzīvnieku ķērājiem ir noteikts, ka, notverot suni, tas ir jānofotografē, portālā ir jāpievieno fotogrāfija un apraksts par katru dzīvnieku un jānorāda turpmākā virzība ar to, piemēram, vai ir nodots patversmei. Tālāk jau patversme turpina aizpildīt informāciju par šo dzīvnieku, norādot piešķirto reģistrācijas numuru un apstiprinot, ka dzīvnieks ir saņemts. Ikvienam iedzīvotājam ir iespēja iepazīties ar patversmē ienākušajiem iemītniekiem, tādējādi paātrinot to atgriešanos mājās.

Zaļā Josta - Reklāma