Kā digitalizācija un jaunākās tehnoloģijas veido nākotnes veselības aprūpes sistēmu

Aizvadītajā nedēļā norisinājās viens no tehnoloģiju nozares nozīmīgākajiem notikumiem – konference Global MBB Forum 2022, kurā piedalījās tehnoloģiju nozares pārstāvji, uzņēmēji un citu jomu līderi. Viena no konferencē apspriestajām tēmām bija veselības aprūpe. Pateicoties digitalizācijas un tehnoloģiju attīstībai, paveras jaunas iespējas medicīnas nozarē, nodrošinot labāku pacientu pieredzi un precīzākus, uz datiem balstītus rezultātus, kā arī uzlabojot medicīnas iestāžu, tostarp slimnīcu, darbību. Plašāk par digitalizācijas un tehnoloģiju potenciālu medicīnas nozarē Global MBB Forum ietvaros diskutēja Huawei un medicīnas jomas eksperti. 

Iespējas un izaicinājumi veselības aprūpes jomā

Šodien 5G un jaunākajām tehnoloģijām ir būtiska loma mūsdienu medicīnā, tas ir neatsverams rīks, ar kura palīdzību stāties pretim arvien jauniem nozares izaicinājumiem. Daži no būtiskākajiem izaicinājumiem, kas tika uzsvērti konferences ietvaros, ir sabiedrības novecošanās, kvalificētu medicīnas darbinieku trūkums un arvien pieaugošās pacientu ekspektācijas par medicīnas aprūpes kvalitāti. Kā konferencē uzsvēra taizemiešu ārsts un profesors Apichat Asavamongkolkul, lai medicīnas nozare uzlabotu savu darbību un spētu nodrošināt labāko pacientu pieredzi, nepietiek vien ar tehnoloģiju aktualizēšanu, ir jāmainās arī darbinieku domāšanai, apgūstot jaunas zināšanas par tehnoloģiju sniegtajām iespējām un digitalizāciju. Tāpat jāmaina līdzšinējā pieeja pacientu aprūpē – tai ir jābūt uz pacientu orientētai, decentralizētai, balstītai uz datiem un ilgtspējīgu vērtību. 

Pēc eksperta domām, nākotnes slimnīcās medicīniskajiem pakalpojumiem ir jābūt viegli sasniedzamiem, lēmumu pieņemšanai jābūt balstītai uz tehnoloģiskiem datiem un pacientu aprūpei jābūt vizualizētai reāllaikā, paredzamai, viegli pārvaldāmai un kontrolējamai. Lai to sasniegtu, jau šodien jāliek uzsvars uz zinātnisko pētniecību un inovāciju attīstību un jāstrādā pie vienotas inteliģentas un informatizētas veselības aprūpes sistēmas plānošanas. 

Viens no piemēriem inovatīvas, tehnoloģijās balstītas medicīnas virzībā ir Siriraj slimnīca – tā ir lielākā un senākā slimnīca Taizemē. Ik dienu tajā ierodas vairāk nekā 10 000 pacientu, par kuriem rūpējas vairāk nekā 20 000 darbinieku. Slimnīcas darbība tiek fokusēta uz augstākās medicīniskās izglītības, kā arī pētniecības attīstīšanu, lai izaudzinātu nākamās paaudzes ārstus, kuriem ir ne tikai zināšanas par medicīnu, bet arī tehnoloģiju sniegtajām iespējām un potenciālu veselības aprūpē. Tieši 5G tīkla attīstība, lietu internets (IoT), mākslīgais intelekts, blokķēde un mākoņdatošana būs dzinējspēki, kas virzīs medicīnas nozari augstākā līmenī. 

5G loma slimnīcu darbībā

Ķīnas-Japānas Sadraudzības slimnīcai kā vienīgajam valsts telemedicīnas un savienotās veselības centram ir vadošā loma vairāku 5G veselības aprūpes lietojumprogrammu, kā arī slimnīcu informācijas sistēmu izveides standartizācijā. Šī slimnīca ir līderis 5G izmantošanā, tādējādi uzlabojot pacientu apkalpošanu. Piemēram, tā nodrošina mākoņpakalpojumus, lai pandēmijas laikā līdz minimumam samazinātu fizisko vizīšu skaitu pie pacientiem. Tāpat slimnīca veikusi daudz izmēģinājumu arī citos veselības aprūpes pakalpojumos ar mērķi palīdzēt tūkstošiem citu slimnīcu uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pacientu servisu. Kā konferencē norādīja slimnīcas pārstāvis, 5G ir būtiska loma slimnīcas darbības funkcionalitātē, jo medicīnas datus, resursus un attēlus nevar pārraidīt tradicionālajos tīklos. Pārstāvis cer, ka slimnīcā izmēģinātās lietojumprogrammas tiks ieviestas arī citās valsts slimnīcās, atzīmējot, ka labprāt dalīsies savā pieredzē. 

“Nevar noliegt, ka tehnoloģiju uzņēmumu loma veselības aprūpes modernizēšanā ir ļoti liela. Tāpēc arī uzņēmumam Huawei ir svarīgi radīt inovācijas, kas ne tikai veicina kopējo tehnoloģiju nozares attīstību, bet arī inovācijas, kas ir praktiski pielietojamas ikdienā. Ceram, ka jaunākie veselības aprūpes digitalizācijas risinājumi jau pavisam drīz būs realitāte arī Latvijā,” komentē Huawei Technologies Latvia komunikācijas vadītāja Inese Šuļžanoka.

Zaļā Josta - Reklāma