Juglas ezerā ielaisti 34 000 zandartu mazuļu

Ceturtdien, 26. augustā, Juglas ezerā notika kārtējā zivju resursu papildināšana, un ezerā mītošajai zivju saimei  tagad pievienojušies 34 000 zandartu mazuļu.

Zivju mazuļi piegādāti no pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta” BIOR” zivju audzētavas “Tome’’.

Mazo zandartu iegādi un ielaišanu Juglas ezerā Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 8274 eiro apmērā finansē no līdzekļiem, kas iegūti, iekasējot maksu par rūpnieciskās zvejas tiesību izmantošanu iekšējos ūdeņos un jūras piekrastē.

Ielaižamo zivju konkrēto sugu un daudzumu Mājokļu un vides departaments  saskaņo ar Institūta “BIOR” Zivju resursu pētniecības departamentu, kura darbības mērķis ir zinātnisko pamatu veidošana Latvijas ūdeņos, Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un iekšējos ūdeņos esošo zivju ilgtspējīgai izmantošanai.

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā dabiskajās ūdenstilpēs ielaiž zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzēto zivju mazuļus, zandartu mazuļu jaunās dzīves sākuma brīdī  Juglas ezerā  kopā ar  pašvaldības speciālistiem klāt bija pārstāvji no Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts vides dienesta un zinātniskā institūta “BIOR”. Zivju ielaišanā piedalījās arī Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis.

Informāciju sagatavoja: Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Sabiedrisko attiecību speciāliste Inese Meiere

Zaļā Josta - Reklāma