Jauns elektronisks iesniegums “Rezidenta apliecība – iesniegums nodokļu atvieglojumu piemērošanai”

Jauns elektronisks iesniegums “Rezidenta apliecība – iesniegums nodokļu atvieglojumu piemērošanai” Valsts ieņēmumu dienestam Elektroniskās deklarēšanas sistēmā

Lai mazinātu administratīvo slogu nodokļu maksātājiem, Valsts ieņēmumu dienests (VID) Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) izveidojis jaunu risinājumu, kas atvieglos rezidenta apliecības – iesnieguma nodokļu atvieglojumu piemērošanai (turpmāk – atvieglojumu apliecība) iesniegšanas un apstiprinājuma saņemšanas procesu.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.178 “Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi”[1], maksājumu izmaksātājam turpmāk atvieglojumu apliecība obligāti iesniedzama elektroniski EDS, nevis kā bija līdz šim – papīra formātā klātienē vai izmantojot pasta pakalpojumus.

Iesniedzot atvieglojumu apliecību EDS, nodokļu maksātājam nepieciešams:

  • norādīt informāciju par maksājumu izmaksātāju;
  • norādīt informāciju par maksājumu saņēmēju;
  • norādīt ienākumu veidu un datumu, ar kuru tiek pieprasīts piemērot maksājumu aplikšanu ar nodokli;
  • pievienot skenētus/digitalizētus dokumentus.

Saņemot elektroniski iesniegto atvieglojumu apliecību, VID to izskatīs un atbildi apstiprināšanas vai noraidīšanas gadījumā arī nodokļu maksātājām sniegs elektroniski EDS. Pozitīva lēmuma gadījumā nodokļu maksātājs saņems informatīvu ziņojumu, kurā tiks norādīta informācija par maksājumu saņēmēju, ienākumu veidu, rezidences valsti, kā arī atvieglojumu apliecības derīguma termiņu. Negatīva lēmuma gadījumā nodokļu maksātājs saņems ar drošu elektronisko parakstu parakstītu lēmumu.

Papildu nodokļu maksātāju ērtībai EDS būs pieejams pārskats par apstiprinātajām atvieglojumu apliecībām. Pārskatā būs informācija par maksājumu saņēmēju, ienākumu veidu, rezidences valsti un atvieglojumu apliecības derīguma termiņu.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Svarīgi, ka, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, ikviens var saņemt arī personificētu konsultāciju, ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur redzamo kodu.

Zaļā Josta - Reklāma