Izsludina Rīgas radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansēšanas konkursu 2021.gadam

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina Rīgas radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansēšanas konkursu, lai piešķirtu naudu kultūras projektiem, kuri tiks īstenoti līdz 2021. gada 31. decembrim radošajos kvartālos vai teritorijās.

Konkursa mērķis ir veicināt radošo kvartālu un teritoriju attīstību Rīgā, nodrošināt daudzveidīgu kultūras pakalpojumu sniegšanu, kultūras jaunradi un sabiedrības izglītošanu.

Konkursu rīko arī, lai radītu publiski pieejamu, radošu un atvērtu mijiedarbības telpu un aktivizētu jaunu, radošu sadarbības formu attīstību, kā arī veicinātu mūsdienīgas, intelektuālas kultūrvides un kultūras infrastruktūras attīstību pilsētā. Konkursa ceļā mērķtiecīgi tiks veicināta pilsētas iedzīvotāju iesaiste un līdzdalība, tādējādi nodrošinot Rīgas iedzīvotājiem lietderīgu un radošu brīvā laika pavadīšanas iespēju.

Konkursā aicina piedalīties juridiskas personas, nevalstiskas organizācijas un privātas komercsabiedrības, kuras darbojas Rīgā, nodrošinot pilsētai nozīmīgu radošo kvartālu un teritoriju attīstību atbilstoši Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam.

Konkursa nolikums un saistītie dokumenti pieejami RD IKSD tīmekļa vietnē www.kultura.riga.lv, sadaļā „Finansēšanas konkursi”. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2021. gada 12. februāra plkst. 16.00 Projektu pieteikumi ir jāiesniedz elektroniskā formā, paraksttiesīgai personai, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi iksd.kpp@riga.lv.

Papildinformācija pieejama pa tālruni 67043412 vai e-pastu kristine.kruze@riga.lv