Izsludina Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursu

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina projektu pieteikumu iesniegšanu Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkursam. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Rīgai nozīmīgu kultūras projektu īstenošanu vizuālajā mākslā, mūzikā, teātra mākslā, dejā, audiovizuālajā mākslā, grāmatniecībā, kā arī muzeju darbības un starpdisciplināru projektu realizēšanu.

2021. gada konkursam izvirzītas vairākas prioritātes. Tiks atbalstīti mākslinieciski augstvērtīgi, inovatīvi un sabiedriski nozīmīgi projekti visās kultūras un mākslas nozarēs. Finansējums tiks piešķirts arī kultūras organizāciju iniciētiem laikmetīgās mākslas projektiem, kas sekmē pilsētvides un kultūras infrastruktūras attīstīšanu Rīgas apkaimēs, kā arī projektu pieejamību pilsētas iedzīvotājiem. Līdztekus tam atbalstīs arī Aleksandra Čaka 120 gadu jubilejai veltītu kultūras un mākslas projektu īstenošanu vietējā un starptautiskā mērogā.

Piedalīties konkursā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var jebkura juridiska persona, juridisku personu apvienība, pašvaldības un valsts iestāde, individuālais komersants, kā arī fiziska persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs.

Konkursa nolikums un saistītie dokumenti ir pieejami tīmekļa vietnē www.kultura.riga.lv sadaļā “Finansēšanas konkursi”.

Projekti jāiesniedz līdz 2021. gada 16. februāra plkst. 17.00. Projektu pieteikumi ir jāiesniedz nolikumā atrunātajā kārtībā, t.sk. elektroniskā formā, paraksttiesīgai personai, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, pieteikumu nosūtot uz e-pasta adresi iksd.kpp@riga.lv vai papīra formātā, ievietojot RD IKSD, Kr. Valdemāra ielā 5, korespondenču kastītē pie Klientu apkalpošanas centra, paralēli nosūtot projekta pieteikumu PDF formātā arī uz e-pasta adresi konkurss.projekti@riga.lv.

Papildinformācija par konkursa projektu iesniegšanu pieejama pa tālruņiem 67043670, 27898486.