Izsludina projektu konkursa 2021. gada pirmo kārtu Rīgas apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursa „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai”  pirmo kārtu – apkaimju iniciatīvu projektu īstenošanai Rīgas pilsētā 2021.gadā.

Konkursa mērķis ir aktualizēt un veicināt Rīgas iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību,  brīvprātīgo darbu un piederības sajūtu savai apkaimei, pilsētai un valstij.

Konkursu rīko, lai aktivizētu apkaimju kustību kā vienu no iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem, kā arī lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības sadarbībā, nodrošinot iedzīvotāju personisko līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā. Šajā projektu konkursā var pretendēt arī uz finansējuma saņemšanu apkaimes iedzīvotāju forumu organizēšanai Rīgas apkaimēs.

Konkursā piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu var Rīgas pašvaldības iestāde vai jebkura Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir Rīga un savu darbību veic Rīgā, un kas vēlas uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Maksimālais finansiālais atbalsts vienam projektam ir 3500 eiro. Savukārt maksimālais finansiālais atbalsts viena apkaimju iedzīvotāju foruma organizēšanai ir 1500 eiro.

2021. gada pirmās kārtas projektu īstenošana ir jāplāno laika posmā no 1. marta līdz 31.augustam.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un plānojot aktivitātes rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas būs jāievēro īstenojot projektus.

Konkursa nolikums un saistītie dokumenti pieejami tīmekļa vietnē  www.integracija.riga.lv  sadaļā “Finansēšanas konkursi”.

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2021. gada 19. janvāra plkst. 17.00 Departamenta Klientu apkalpošanas centrā, K.Valdemāra ielā 5, ievietojot dokumentu kastē pie Klientu apkalpošanas centra, kā arī obligāti līdz konkursa termiņa beigām jānosūta elektroniskā formā uz e-pastu [email protected] ar norādi “Pieteikums konkursam”.

Zaļā Josta - Reklāma