Izglītības procesa organizēšana Rīgas skolās pēc skolēnu rudens brīvlaika

Pamatojoties uz 20. oktobrī pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumu “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” grozījumiem, kā arī, lai īstenotu iestāžu audzēkņiem, pedagogiem un darbiniekiem atbalstu epidemioloģisko prasību ievērošanā, Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs pēc skolēnu rudens brīvlaika ir ieviestas korekcijas izglītības procesa organizēšanā.

“Rīgas pašvaldības izglītības iestādes ir gatavas atsākt mācības pēc skolēnu rudens brīvlaika, taču mums visiem kopīgi jārūpējas par to, lai izglītības procesu pēc iespējas ilgāk varētu nodrošināt klātienē arī turpmāk. Aicinu visus galvaspilsētas skolu vadītājus rūpīgi izvērtēt pedagogu pulcēšanās nepieciešamību klātienē, izvēloties citus alternatīvus variantus. Rosinu arī audzēkņu vecākus būt atsaucīgiem un līdzatbildīgiem, rūpējoties par bērnu veselību un drošību”, norāda Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Māris Krastiņš.

Ņemot vērā valdības lēmumu, pēc skolēnu brīvlaika attālināti mācās galvaspilsētas skolu  7. – 12. klašu skolēni. No šīs nedēļas 47 Rīgas skolas strādās pēc A modeļa – īsteno mācības klātienē, 41 skola pēc A un B modeļa – mācības klātienē un daļēji attālināti, 19 skolas strādā pēc B modeļa – mācības daļēji attālināti, savukārt viena skola strādās pēc C modeļa jeb attālināti.

Izanalizējot pašreizējo situāciju Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā, tostarp šobrīd  pieejamo darba spējīgo pedagogu resursu, skola nedēļu pēc brīvlaika turpinās izglītības procesu attālināti, gatavojoties mācības klātienē un daļēji attālināti atsākt 2. novembrī.

Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, un lai nodrošinātu vienlīdzīgu pieeju interešu un profesionālās ievirzes izglītības īstenošanā, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments ir sagatavojis pašvaldības izglītības iestādēm informāciju par nosacījumiem, kas jāievēro nodarbību organizēšanā. Informatīvajā materiālā noteikts, ka nodarbības klātienē var īstenot viena klase vai pirmsskolas grupa, kas ikdienā kopā darbojas arī obligātajā izglītības procesā. Klātienē var notikt arī individuālās nodarbības, piemēram, mūzikas instrumenta apgūšana. Savukārt profesionālās un interešu izglītības sporta nodarbības var īstenot klātienē grupā, bet tām jānotiek brīvā dabā, neizmantojot ģērbtuves. Klātienē īstenojamas arī individuālās sporta nodarbības. Interešu un profesionālās ievirzes izglītības procesu var nodrošināt arī attālināti.

Zaļā Josta - Reklāma