Huawei saņēmis pasaulē pirmo oglekļa emisiju apjoma verifikāciju saules enerģijas invertoru produktiem 

Huawei ir saņēmis pasaulē pirmo oglekļa emisiju apjoma verifikāciju (CFV) saules enerģijas invertoru produktiem, kuru izsniedzis Lielbritānijas Standartizācijas iestāde (BSI).

BSI ir pasaulē atzīta standartizācijas organizācija, kas konsultē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām un izstrādā standartus, piemēram, pasaulē pirmo oglekļa emisiju apjoma standartu PAS 2050. CFV pierāda Huawei spēju novērtēt produktu oglekļa emisiju apjomu visā to dzīves ciklā un apliecina Huawei centienus samazināt oglekļa emisijas, palielināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru un veicināt aprites ekonomiku. BSI akreditētā Huawei attīstības stratēģija — zaļa, zema oglekļa satura un ilgtspējīga — ir invertoru dzīves cikla pamatā. Ir ļoti svarīgi izveidot un attīstīt oglekļa pēdas nospieduma pārvaldības sistēmu fotoelementu (PV) nozarē.

Pateicoties Ķīnas noteiktajiem mērķiem sasniegt oglekļa maksimumu līdz 2030. gadam un oglekļa neitralitāti līdz 2060. gadam, PV nozare kā nozīmīgs atjaunojamās enerģijas nodrošinātājs piedzīvo strauju izaugsmi. Lai gan PVelektroenerģijas ražošana ir plaši atzīta par svarīgu oglekļa emisiju samazināšanas veidu, ne visi PV produkti ir ar zemu oglekļa emisiju līmeni. Saskaņā ar ziņojumu „Saules fotoelementu tīrā ražošana Ķīnā” PV stacijas nevar sasniegt oglekļa nulles emisijas līmeni pirmajos 1,3 gados no to 25 gadu darbības laika. Oglekļa emisiju apjoma samazināšana ir ļoti svarīga energosistēmu dekarbonizācijai. Šim nolūkam ir svarīgi izprast un pārvaldīt oglekļa pēdas nospiedumu, kā arī oglekļa emisiju ietekmi PV sistēmas komponentu ražošanas laikā. Eiropā un citās pasaules daļās oglekļa pēdas nospiedums ir svarīgs elements ierīču cenas noteikšanai. Progresīvie zaļās ražošanas uzņēmumi ar zemu oglekļa pēdas nospiedumu var palīdzēt klientiem izstrādāt augstas kvalitātes PV projektus ar zemām oglekļa emisijām.

Raugoties nākotnē, Huawei turpinās samazināt oglekļa emisijas, izmantos novatoriskas tehnoloģijas, lai izstrādātu vairāk produktu ar zemu oglekļa pēdas nospiedumu, un paātrinās savu un savu klientu radīto oglekļa emisiju samazināšanu, kopīgi virzoties uz ilgtspējīgu, zaļāku un labāku nākotni.

Zaļā Josta - Reklāma