Ģimenes ārsti, kuri dodas strādāt uz reģioniem, var saņemt finanšu atbalstu

Ģimenes ārsti, kuri dodas strādāt uz reģioniem, var saņemt finanšu atbalstu no Eiropas Savienības fondiem. Naudas kompensāciju var saņemt ģimenes ārsti, kuri vēl nav strādājuši ārpus Rīgas, kā arī pensijas vecuma ģimenes ārsti, kuri nodod praksi, un jaunie ģimenes ārsti, kuri to pārņem, turpinot rūpēties par pacientiem. Šādu atbalstu Veselības ministrija īsteno, lai papildus motivētu speciālistus strādāt ārpus Rīgas, iedzīvotājiem nodrošinot veselības aprūpi un speciālistu pieejamību.

Naudas kompensācijās ģimenes ārstiem ārpus Rīgas projektā līdz šim izmaksāts vairāk nekā pusmiljons – 551 744 eiro. Finanšu atbalstu saņēmuši 15 ģimenes ārsti, tostarp tie, kas atvēruši jaunu praksi reģionos, savukārt vēl 13 pensijas vecuma ģimenes ārsti dažādās Latvijas vietās nodevuši savu praksi jaunajam speciālistam.

Veselības ministrija turpina īstenot Eiropas Sociālā fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana iedzīvotājiem ārpus Rīgas” ar mērķi uzlabot valsts apmaksāto pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem reģionos prioritārajās veselības jomās – sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, un garīgās veselības jomā. 

Projektā ir noteiktas ārstniecības personas, kas var pretendēt uz kompensācijām. Ārsti, māsas, ārsta palīgi, zobārsti u.c. ārstniecības personas var saņemt kompensāciju par darbu reģionā (un papildus kompensāciju par katru ģimenes locekli); uzturēšanas izmaksu kompensāciju; kompensāciju maksā ģimenes ārstam pensijas vecumā, kurš nodod praksi, un jaunajam ģimenes ārstam, kurš to pārņem. 

Lai nodrošinātu pacientu turpmāku aprūpi, visvairāk pensijas vecuma ģimenes ārsti praksi jaunajam speciālistam nodevuši Kurzemē – kopumā 6, tostarp Liepājā, Kuldīgā, Skrundā, Rojā. Ģimenes ārstu prakses pārņemtas arī Rīgas reģionā, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē. Projektā kopumā pārņemtas 13 prakses. Kompensāciju saņem abi ārsti – par prakses nodošanu vidēji izmaksāti 9231 eiro katram, bet jaunajam ģimenes ārstam vidēji 13 899 eiro. Prakses nodošana ilgst 3 mēnešus, apmācot jauno ģimenes ārstu par prakses darba organizāciju, prakses specifisko pacientu aprūpi, praksē veicamajām manipulācijām, vēža skrīninga programmu u.c. 

Uz reģioniem devušies strādāt 15 ģimenes ārsti, kas saņēmuši finanšu atbalstu par valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanu un pacientu aprūpi reģionos, tostarp ārsti, kas atvēruši jaunas prakses. Visvairāk ģimenes ārsti atbalstīti Kurzemē – 5, Vidzemē – 3 un Rīgas reģionā – 5, kā arī Zemgalē – 1 un Latgalē – 1. 

Visiem ģimenes ārstiem vidējā piešķirtā kompensācijas summa projektā šobrīd sasniedz 11 034 eiro. Lai piesaistītu speciālistus reģioniem, pieteikumu pieņemšana projektā turpinās, tajā skaitā ģimenes ārsti var pretendēt un saņemt naudas kompensāciju, ja aprūpē pacientus ārpus Rīgas, sniedzot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus. 

Eiropas Sociālā fonda projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” Nr. 9.2.5.0/17/I/001 tiek līdzfinansēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”  9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” ietvaros. 

Projekta finansējums ir 10 miljoni eiro, tajā skaitā 85% Eiropas Sociālā fonda finansējums – 8,5 miljoni eiro un 15% valsts budžeta finansējums – 1,5 miljoni eiro. Projekta īstenotājs ir Veselības ministrija. Kompensāciju pretendentu atlases periods ilgst no 2018. gada maija līdz 2023. gada 31.  jūlijam (vai līdz pieejamā finansējuma apguvei, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. jūlijam).

Plašāk par pieteikšanos kompensācijām: http://talakizglitiba.lv/projekti/kompensacijas-arstniecibas-personam-par-darbu-regionos

ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” Nr. 9.2.5.0/17/I/001

Zaļā Josta - Reklāma