Foruma “Pašvaldība – digitālās sabiedrības veidotāja” pozitīvie pieredzes stāsti noderēs ikvienai pašvaldībai!

Pašvaldību foruma “Pašvaldība – digitālās sabiedrības veidotāja”, kas norisināsies 20. septembrī,  mērķis ir vairot ideju, zināšanu un pieredzes apmaiņu pašvaldību vidū, dalīties ar labo praksi, kā arī diskutēt par aktuālajiem izaicinājumiem un sasniegumiem digitālas sabiedrības veidošanā. Forumā izskanēs stāsti par veiksmīgu risinājumu ieviešanu, pašvaldības dalīsies ar saviem pieredzes stāstiem ceļā uz digitālu, iedzīvotājiem pieejamāku pašvaldību.  

“Digitālā pratība iedzīvotāju vidū aizvadītajos gados ir ievērojami palielinājusies, līdz ar to pašvaldību pakalpojumu pieejamība digitālā veidā ir aizvien svarīgāka! Palielinās sabiedrības gatavība un pieprasījums saņemt dažādus pakalpojumus pašvaldībā digitāli, tie kļūst aizvien dažādāki un apsveicami, ka pašvaldības iet laikam līdzi un savu darbu pārkārto atbilstoši jaunajām tendencēm. Pašvaldības uzkrāj arvien vairāk datu, tos atbilstoši izmanto, tādējādi to darbinieki var analizēt dažādu notikumu kopsakarības un pieņemt ātrākus, atbilstošākus lēmumus. Piemēram, arī Administratīvi teritoriālā reforma daļā pašvaldību ir veicinājusi jaunas digitālās iespējas, kā elektronisko rindu bērniem, kuri gatavojas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, u.c. Turklāt redzams, ka mazās pašvaldības pēc apvienošanās lielākos novados tiek pie tādiem digitālajiem pakalpojumiem, kādas tās esošajā kapacitātē nesasniegtu vēl nākamajos desmit gados!” pārliecināts SIA “ZZ Dats” direktors Edžus Žeiris.

Swedbank Valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Ilze Kukute norāda: “Pandēmijas izaicinājumi parādīja, cik nozīmīga ir izglītošana digitālās pratības, prasmju pilnveidošanā, informācijas tehnoloģiju lietošanā. Pašvaldības seko sabiedrības pieprasījumam pēc digitāli pieejamiem, klientiem ērtiem pakalpojumiem, un šajā forumā mēs dzirdēsim daudz praktiskus piemērus kā Latvijas pašvaldības ir ieviesušas šos pakalpojumus. Tomēr nevajadzētu aizmirst par datu drošību un apstrādi, kas ir būtisks izaicinājums šajā informācijas laikmetā. Mums kā bankai, kuras klienti ir liela daļa Latvijas iedzīvotāju, šis aspekts ir ikdienā klātesošs, tāpēc esam gandarīti dalīties arī ar savām zināšanām”. 

Forumā “Pašvaldība – digitālās sabiedrības veidotāja” par aktuālām tēmām stāstīs un diskutēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts pārvaldes pakalpojumu attīstības departamenta direktors Uģis Bisenieks, Ropažu novada domes priekšsēdētājas otrais vietnieks Haralds Burkovskis, pārstāvji no SIA MobillyTX, SIA ZZ Dats un Swedbank. Savā pieredzē dalīsies Dienvidkurzemes novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Vārna, Baltijas korporatīvās pārvaldības pārstāvis Andris Grafs, CERT.LV kiberdrošības eksperts Kristiāns Teters, Valsts Reģionālās attīstības aģentūras Informācijas sistēmu drošības pārvaldības nodaļas vadītājs Arnis Vārslavs un Informācijas sistēmu drošības konsultants, informācijas drošības konsultāciju uzņēmuma SIA IT Centrs dibinātājs Agris Krusts. 

Digitālas pašvaldības veidošana ir nebeidzams process, jo tehnoloģijas attīstās ik uz soļa. Dati, savukārt, ir mūsu gadsimta zelts, un šī brīža vadības uzsvars ir “datos balstīta lēmumu pieņemšana”. Tādēļ foruma saturs veidots ar mērķi atbalstīt pašvaldību vadību sadarbībā ar IKT un veidot risinājumus, procesus, kas palīdz saziņā ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, un sniedz efektivitāti pārvaldībā pašvaldībai. 

Forumā šogad tiks sniegts ieskats, kā efektīvi apstrādāt datus, kā darbojas princips “mazāk ir labāk”, kā arī, kas nepieciešams, lai mūsu dati būtu drošībā. 

Forums “Pašvaldība – digitālās sabiedrības veidotāja” notiks devīto reizi, tajā dalību klātienē un attālināti pieteikuši vairāk nekā 200 dalībnieki – pašvaldību pārstāvji no visiem Latvijas novadiem. To organizē SIA ZZ Dats un partneris SIA MobillyTX. Forumu atbalsta Swedbank AS, foruma informatīvais partneris Latvijas Pašvaldību savienība. 

Foruma “Pašvaldība – digitālās sabiedrības veidotāja” 20. septembrī sākums pulksten 10.00. Tiešraide un plašāka informācija par gaidāmo forumu pieejama: https://www.zzdats.lv/pasvaldibu-forums-2022/.

Zaļā Josta - Reklāma