Elastīga pieeja elastīgiem risinājumiem

Informācijas sistēmu risinājumu uzņēmuma T2T klienti ir uzņēmumi, kas, pielāgojoties uzņēmējdarbības vides tendencēm, savā ikdienā ievieš informācijas tehnoloģijās balstītus darbības automatizācijas risinājumus. Šādu risinājumu nepieciešamība arvien pieaug Covid-19 ietekmē, bet ne tikai: kā privātajā, tā arī valsts sektorā pēdējos gados strauji pieaug izpratne par IT sistēmu pienesumu. Tāpat – par to, kā padarīt efektīvāku IT sistēmu ieviešanas praksi. 

Pēdējās dekādes laikā tehnoloģiskie risinājumi ir ne tikai būtiski atvieglojuši, bet arī faktiski transformējuši veicamās darbības uzņēmumos banku sektorā, apdrošināšanā, ražošanā, loģistikā un virknē citu jomu. Arī valsts sektorā vērojama vēlme kļūt iedzīvotājiem pieejamākiem un uzņēmējiem draudzīgākiem. „Jau tagad mēs varam izmantot daudzas veiksmīgas valsts pārvaldes sistēmas. Institūcijās valda izpratne par digitalizācijas nepieciešamību,” uzņēmuma pieredzi komentē T2T valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors Viesturs Bulāns. 

Piemeklējot un ieviešot katram individuāli piemērotus IT risinājumus, T2T ar katru klientu un projektu strādā atsevišķa profesionāļu komanda. Tas ir dinamisks, laikietilpīgs un komplicēts process, kurā nav universālas struktūras: vislabākos rezultātus iespējams sasniegt, T2T komandai cieši sastrādājoties ar klientu. Tas palīdz nonākt līdz trāpīgākai situācijas analīzei un piemērotākiem risinājumiem. „Tas ir ārkārtīgi elastīgs process, un katrā situācijā labāko risinājumu var atrast tieši tā gaitā,” komentē Bulāns. „Un, lai gan IT atbalsta sistēmu ieviešana valsts institūcijās bieži ir sarežģīta smagnēju birokrātisko procesu dēļ, izsludinātajos iepirkumos nu jau tiek ieviesta iteratīva pieeja, kuras ietvaros ir definēta sasniedzamā rezultāta funkcionalitāte, bet detalizēta risinājuma sagatavošana paredzēta tālākā projekta izstrādes procesā. Arī valsts pārvaldē jūtama elastīgāka pieeja,” viņš turpina. 

Tādēļ šādā, elastīgā, IT risinājumu ieviešanas gaitā bieži var mainīties projekta norises laiks un izmaksas. Tās ietekmē arī tas, cik liels ir uzņēmums un kāds būs sistēmas lietotāju skaits, tāpat – sistēmas unikalitāte. Tā, piemēram, pielāgot un ieviest atpazīstama pasaules zīmola izstrādātu dokumentu aprites sistēmu ir daudz vienkāršāk kā izstrādāt un ieviest jaunu resursu pārvaldības sistēmu. „Resursu pārvaldības sistēmās nepieciešams aptvert un detalizētāk automatizēt daudz vairāk biznesa procesu. Viens no risinājumiem situācijās, kad jaunas sistēmas izstrādāšana ir pārāk resursietilpīga, ir visnotaļ filozofisks – ir uzņēmumi, kas ir gatavi mainīties paši un pielāgot savus procesus jau gataviem standartizētiem IT risinājumiem. Ir gadījumi, kad tā ir visracionālākā pieeja. Lai gan mūsu klienti lielākoties ir tieši lielie un vidējie uzņēmumi, kas rod iespējas investīcijām IT jomā, šāds risinājums, iespējams, ir piemērots arī kādam mazajam biznesam,” ar padomu dalās Bulāns. 

T2T klientu lokā atrodami tādi korporatīvie uzņēmumi kā „Orkla Foods”, „Apotheka”, „Primekss”, „Skonto group”, „Latvijas Gāze”, „Gaso”, „Tet” un citi, kā arī dažādas valsts un pašvaldību institūcijas, piemēram, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts kase un Mārupes novada pašvaldība. Lai gan tendence pilnībā automatizēt dažādu ražotņu procesus pagaidām izteiktāk ir vērojama vispasaules kontekstā, arī Latvijas ražotāji bieži vēršas pie T2T pēc padoma, kādus procesus varētu sākt automatizēt ar IT sistēmu palīdzību. „Iespēja investēt IT risinājumos, protams, ir atkarīga no uzņēmumam pieejamajiem resursiem. Ir jūtama atšķirība, ja uzņēmējam ir pieejams ārvalstu kapitāls. Tomēr mūsdienu dinamiskajā biznesa vidē digitalizācija un procesu automatizācija ir viens no galvenajiem virzieniem, ko attīstīt konkurences apstākļos,” nepieciešamību ieviest informācijas tehnoloģijās balstītu uzņēmuma darbības automatizāciju pamato V. Bulāns. 

Līdz šim T2T IT sistēmu risinājumi atbalstījuši dažādu uzņēmumu darbiniekus arī Lietuvā un Rietumeiropā. Uzņēmumam, 2020. gada augustā pievienojoties Igaunijas starptautiskajam programmatūras uzņēmumam Helmes, turpmāk paredzams arī būtisks starptautisko klientu loka paplašinājums. Pieaugot darba apjomam, T2T paplašinās arī savu profesionāļu komandu skaitu. 

Zaļā Josta - Reklāma