Eiropas Valodu diena cildina izcilību valodu apguvē un tulkošanas svarīgo nozīmi

Plenary session - Week 17 2017 in BrusselsVOTES followed by explanations of votes

Eiropas Valodu diena

Lai atzīmētu 20. Eiropas Valodu dienu (26. septembrī), Eiropas Komisija pirmdien, 28. septembrī, tiešsaistē rīkos konferenci “Izglītība sākas ar valodu”, kā arī rīkos kampaņu #DiscoverTranslation, kuras mērķis ir uzsvērt tulkošanas nozīmi mūsu ikdienā.

Tiešsaistes konferencē galvenā uzmanība ir pievērsta valodu nozīmei Eiropas izglītības telpāun jo īpaši valodu apguvei, kas ir pamats mācībām un darbam jebkur Eiropā, kā arī integrācijai sabiedrībā. Visiem jauniešiem, kas beidz vidusskolu, papildus labi apgūtai mācību valodai vajadzētu būt spējai studēt vai strādāt citā valodā un komunicēt kādā trešā valodā.

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatnes lietām atbildīgā Komisijas locekle Marija Gabriela, kura atklās konferenci, teica: “Eiropas Valodu diena apliecina Eiropas apņemšanos veicināt daudzvalodību. Šodien, kad svinam mūsu valodu daudzveidību, lepojos ar iespēju parādīt, kā Eiropas Komisija un programma “Erasmus+” atbalsta inovāciju un izcilību valodu mācīšanā un apguvē”.

Septembrī sociālajos medijos notiek apvienotā #EDLangs un #DiscoverTranslation kampaņa. Stāstos, videomateriālos un intervijās tiek parādīti tulkošanas konkrētie ieguvumi un klātbūtne visās sabiedrības jomās. Tie izceļ tulkošanas nozīmi veselības aprūpē, jo īpaši pašreizējās Covid-19 pandēmijas laikā, un atspoguļo tulkošanas vitālo nozīmi tādās nozarēs kā kultūra, izklaide, politika un uzņēmējdarbība. Septembrī un oktobrī visā ES notiek vairāk nekā 80 pasākumu. Piemēram, 30. septembrī Vīnē ekspertu un tulkošanas pasniedzēju virtuālā darbsemināra ietvaros notiks “ātrās tikšanās” ar profesionāliem tulkotājiem.

“Eiropas Valodu diena cildina mūsu valodu un kultūru daudzveidību Eiropā. Kopīga valoda atver durvis un mūs satuvina. Daudz kur ikdienas gaitās, kurās mūsu valodu prasmes var izrādīties nepietiekamas, parasti varam paļauties uz tulkošanu. Lai iepazītu valodas un tulkojumus, aicinu jūs šogad iesaistīties klātienes un tiešsaistes pasākumos, kuri norisināsies visā Eiropā”,sacīja par budžetu un administrāciju atbildīgais Komisijas loceklis Johanness Hāns, kurš atklās virtuālo darbsemināru Vīnē.

Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam programma “Erasmus+”ir atbalstījusi gandrīz 20 000 projektu valodu apguves jomā visās izglītības nozarēs. Digitālie rīki un jaunie mediji valodu izglītībā ieņem arvien redzamāku vietu. Pirms 15 gadiem tika ieviesta platforma eTwinning, kurā skolotāji var sadarboties ar kolēģiem un skolēniem citās valstīs, un tas valodu apguvi padara daudz interesantāku un motivējošāku nekā iepriekš. Šajā laikposmā platformu izmantojuši vairāk nekā 800 000 skolotāju. Tiešsaistes konferencē tiks izcelti vairāki interesanti projekti, kurus atbalsta “Erasmus+” vai kuriem visās piedalīgajās valstīs ir piešķirta Eiropas atzinības zīme valodu apguvē.

Pamatinformācija
Eiropas Valodu diena 26. septembrī ir vispāratzīta ikgadēja iespēja vairot informētību par valodu apguvi un valodu daudzveidību. Tā aizsākās 2001. gadā, un to kopīgi organizēja Eiropas Savienība unEiropas Padome. Tajā piedalās daudzi valodas un kultūras institūti, apvienības, augstskolas un it īpaši skolas. Vietējos un valsts mēroga pasākumus, kuri tiek rīkoti par godu Eiropas Valodu dienai, Eiropas Savienība palīdz finansēt ar “Erasmus+” finansējumu.

Plašāka informācija
Padomes ieteikums par visaptverošu pieeju valodu mācīšanai un apguveiVideomateriāli: “Svinēsim mūsu daudzvalodīgo Eiropu!”

Zaļā Josta - Reklāma