Ēdināšanas pakalpojumam Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs mainīs atteikuma laiku

Trešdien, 30. novembrī, Rīgas domes sēdē atbalstīja lēmuma projektu, kas nosaka kārtību, kā turpmāk būs jāinformē ēdinātāji par bērna neierašanos izglītības iestādē. Izmaiņas stāsies spēkā pēc publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Atbalstītais lēmuma projekts paredz, ka vecākam vai pilngadīgajam audzēknim turpmāk būs pienākums par kavējumu informēt ēdināšanas pakalpojuma sniedzējus attiecīgajā dienā līdz plkst. 07.00.

Šāda kārtība ieviesta, lai nodrošinātu racionālu resursu izlietojumu un pārtikas atkritumu samazināšanu, kā arī ņemot vērā izglītojamo vecāku ierosinājumus un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju darba organizācijas specifiku.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments organizēja tikšanās un diskusijas ar Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas, vecāku biedrības “Vecāki par izglītību” un organizācijas “Mammamuntetiem.lv” pārstāvjiem, lai vienotos par optimālāko ēdināšanas pakalpojuma atteikuma laiku un procesu uzlabošanas iespējām kopumā.

Lai grozījumi saistošajos noteikumos “Kārtība, kādā Rīgas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu” stātos spēkā, vēl ir nepieciešams Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) saskaņojums un publikācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Pašvaldība atgādina

2022. gada vasarā uzsākta pāreja uz izglītojamo ēdināšanas ārpakalpojumu visās Rīgas pašvaldības pirmsskolās un skolās, kas atsevišķās iestādēs nozīmēja pilnīgu ēdināšanas pakalpojuma organizācijas maiņu.

No budžeta līdzekļiem pilnā apmērā sedz ēdināšanas izdevumus 1. – 4. klašu skolēniem un izglītojamiem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām vai ir reģistrētas Rīgas ģimeņu atbalsta reģistrā, kā arī bāreņiem, invalīdiem un bērniem, kuru aprūpes pienākumu vecāki nepilda. Tikmēr audzēkņiem, kuriem nav sociālā statusa, pašvaldība ēdināšanas pakalpojumu līdzfinansē – 1,15 eiro skolās un 2 eiro pirmsskolās.

Platformā pusdienlaiks.lv, kas nodrošina ērtu sadarbību starp ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem un izglītojamo vecākiem, tiek administrēti jau 80% audzēkņu dati. No tiem 97% ir pirmsskolēni un 75% ir skolēni.

Informāciju sagatavoja: Raimonds Grants, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators

Zaļā Josta - Reklāma