E.Cepurītis: Rīgas enerģētikas aģentūra ir jāizmanto kā instruments Rīgas pārejai uz klimatneitralitāti

Pirmdien, 19. oktobrī, Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis un priekšēdētāja vietniece Selīna Vancāne tikās ar Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas enerģētikas aģentūra” (REA) vadību, lai pārrunātu aģentūras līdzšinējo un turpmāko darbību, kā arī aktuālākos jautājumus klimata jomā pašvaldībā.

E.Cepurītis: “Rīgas enerģētikas aģentūrai ir neizmantots potenciāls, lai piesaistītu papildus ieguldījumus un veidotu kvalitatīvu plānu, lai Rīga kļūtu par pirmo klimatneitrālo galvaspilsētu Baltijas valstīs. Pēdējos gadus REA ir vājināta, nepiešķirot nepieciešamos resursus, taču organizācijas pieredze un sadarbības tīkls Eiropā ir palicis neskarts. Kā pierādījums tam ir nesen apstiprinātais ATELIER projekts, kas var būt pamats zinātnē balstītai klimata politikai un pārdomātiem ieguldījumiem labākai dzīves kvalitātei Rīgā.” 

Rīgas dalība “Uz iedzīvotāju iniciatīvu balstīta viedu pilsētu attīstība” jeb ATELIER projektā, kas tiek finansēts no ES pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Horizon-2020”, ir viena no aktuālajām zaļajām iniciatīvām. Projekta mērķis – sekmēt pozitīvu enerģijas apriti Eiropas pilsētās, attīstot viegli piemērojamas metodes un instrumentus “pozitīvas enerģijas apkaimju” attīstībai un iedzīvotāju izglītošanai energoefektivitātes jomā.

Katra projektā pārstāvētā pilsēta izstrādās viedas un klimatneitrālas pilsētas attīstības vīziju līdz 2050.gadam, kas kalpos par ceļvedi enerģētikas sistēmas ilgtspējīgai attīstībai ilgtermiņā, kā ietvaros Rīgas pilsētai tiks izstrādāta viedas zaļās transformācijas, dekarbonizācijas un klimatneitralitātes vīzija līdz 2050.gadam un aktualizēts “Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam”. Tāpat katrā no partnerpilsētām – Rīgā, Budapeštā, Kopenhāgenā, Bratislavā, Krakovā un Matoziņjošā – tiks izstrādāti un ieviesti konceptuāli risinājumi “pozitīvas enerģijas apkaimju” konceptā, kas balstīts uz visu ieinteresēto pušu (publiskā pārvalde – lēmējvara un izpildvara, zinātniski-pētnieciskās institūcijas, energoefektivitātes eksperti, uzņēmēji, NVO, pilsētas iedzīvotāji, u.c.) aktīvu līdzdalību.

Zaļā Josta - Reklāma