Drošas iepirkšanās veicināšanai “Akropole” ievieš inovatīvus piesardzības pasākumus piesardzības pasākumus

Laikā, kad Covid-19 izplatība Latvijā ir sasniegusi vēl augstākuriska līmeni, iepirkšanās un izklaides centrs “Akropole” kā sociāli atbildīgs uzņēmums, uz nenoteiktu laiku pārceļ ieplānotos publiskospasākumus unievieš jaunas piesardzības iniciatīvas. Rūpējoties par drošas iepirkšanās vides nodrošināšanu un vīrusa izplatības mazināšanu, “Akropole” eskalatoros iriemontēti speciāli rokturu dezinfekcijas mehānismi, dezinficēšanas līdzekļu klāstu ir papildinājušijauni bezkontaktaroku dezinficēšanas aparāti, savukārt par gaisa attīrīšanu liftos nepārtraukti rūpējasspecializētas gaisuattīrošasiekārtas. Izvirzot “Akropole” apmeklētāju un šeit strādājošo cilvēku drošību par savu prioritāti, operatīvu un efektīvu piesardzības pasākumu ieviešanā uzņēmums ieguldījis teju20 tūkstošuseiro. 

“Diemžēl zelta rudens atnesis mums ne tikai skaistas ainavas visapkārt, bet arī jaunu Covid-19  saslimšanas gadījumu skaitu. Rīkojoties ar visaugstāko atbildību pret mūsu darbiniekiem un apmeklētājiem, esam savlaicīgi nākuši arjaunākām preventīvām darbībām vīrusu ierobežošanai.Lai iepirkšanās “Akropolē” būtu ne tikai ērta, bet pirmām kārtām arī droša, virkne šojauninājumu papildinalīdz šim jau ieviesto preventīvu pasākumu klāstu,” uzsver Zane Kaktiņa, iepirkšanās un izklaides centra “Akropole” vadītāja.

“Akropole” ir pirmais iepirkšanās centrs Latvijā, kam visi gaiteņos esošie eskalatori ir aprīkoti ar dezinfekcijas līdzekļiem. “Akropole” eskalatoros ir iemontēti speciāli rokturu dezinfekcijas mehānismi, kas nodrošinās pastāvīgu rokturu apstrādi ar ultravioleto gaismu. UV-starojums cīnās ar vīrusiem un baktērijām, iznīcinot to struktūru bez ķīmisko līdzekļu palīdzības un cilvēkiem drošā veidā. 

Savukārt, rūpējoties par gaisa kvalitāti, ko ieelpo iepirkšanās centra apmeklētāji un darbinieki, “Akropoles” ventilācijas sistēmas turpina darboties svaiga gaisa režīmā. Vienlaikus visos iepirkšanās centra “Akropole” liftos pirmo reizi Latvijā ir uzstādītas gaisa attīrīšanas un dezinfekcijas iekārtas, kuru pamatā ir PCOTM(Photocatalytic Oxidation) tehnoloģija. Tā efektīvi samazina gaisa piesārņojumu, t.sk. patogēnus mikroorganismus vai smakas, un nepārtraukti nodrošina svaigu un tīru gaisu lifta kabīnēs, kas ir īpaši svarīgi ierobežotajās platībās. 

Papildu vairākiem roku dezinfekcijas līdzekļiem, kas līdz šim ir atrodami tirdzniecības vietās, septiņi jauni bezkontakta roku dezinfektori izvietoti pieiepirkšanās centra ieejām.Tie uzklās antiseptisku līdzekli uz rokām, izsmidzinot to caur sprauslām automātiski un bezkontakta veidā.

Iepirkšanās un izklaides centrs “Akropole” rūpīgi turpina veikt arī visus līdz šim īstenotos drošības pasākumus, ko nozīmējusi valdība, kā arī turpmāk rūpīgi sekos līdzi notikumu attīstībai, pircēju plūsmai un tālākajiem valsts institūciju norādījumiem. Visi “Akropole” darbinieki arī rūpīgi seko līdzi savam veselības stāvoklim.

Iepirkšanās un izklaides centra “Akropole” administrācija ir pieņēmusi lēmumu pārcelt visus ieplānotos pasākumus uz nenoteiktu laiku. Iemīļotie pasākumi  “Akropole Māmiņu rīti ar Gundegu Rozi” un lielu interesi raisījušos sieviešu “Iedvesmas vakarus” ir plānots pārcelt uz tiešsaisti.

Zaļā Josta - Reklāma