Drīkst atrasties uz atsevišķu Rīgas ūdenstilpju ledus

No 16. decembra ir atcelts aizliegums iedzīvotājiem atrasties uz atsevišķu Rīgas administratīvajā teritorijā esošu ūdenstilpju ledus. Tomēr, ņemot vērā arī iespējamību, ka neveidojas pietiekami izturīga ledus kārta, joprojām ir aizliegts atrasties uz vairāku iekšzemes publisko ūdenstilpju vai to daļu un Rīgai piegulošās jūras piekrastes publisko ūdeņu ledus.

Aizliegums atrasties uz ledus no 16. decembra neattiecas uz Bābelīti, Velnezeru, Gaiļezeru un Dambjapurva ezeru. Var atrasties uz ledus arī Ķengaraga dīķī, taču aizliegums saglabājas uz zonu 70 m no Daugavas ietekas. Atļauts kāpt arī uz Māras dīķa ledus, taču ievērojot, ka aizliegums saglabājas 250 m attālumā no Mārupītes ietekas un 70 m attālumā no Friča Brīvzemnieka ielas un Ojāra Vācieša ielas krustojuma. Atļauts atrasties uz Ziemeļupes ledus pie SIA “Rīgas ūdens” bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas stacijas “Daugavgrīva”, bet ne tālāk kā 100 m no krasta līnijas un 100 m attālumā no ietekas Buļļupē.

Tāpat uz ledus drīkst atrasties atsevišķos ūdenstilpju posmos:

 • Ķīšezerā
  • posmā no Ostas prospekta 11D līdz Brēmenes ielai 20 – ne tālāk ka 100m no krasta līnijas;
  • posmā starp Makšķernieku ciematu un Rožupes ielu 5 (Pils kakts) – ne tuvāk par 200 m no Juglas upes ietekas Ķīšezerā;
 • Juglas ezerā
  • posmā no Ulža ielas 21 līdz Mākoņu ielai 1A (Lielloka līcis), bet ne tālāk kā 200 m no krasta līnijas;
  • posmā no Mākoņu ielas 1 līdz Berģu ielai 168 (Melluksis), bet ne tālāk kā 100 m no krasta līnijas;
  • posmā no Strazdumuižas ielas 16 līdz Smilškalnu ielai 5, bet ne tālāk kā 150 m no krasta līnijas.
 • Juglas kanālā pie Jaunciema gatves 8F, papildus aizliegts atrasties uz ledus 150 m attālumā no ietekas Juglas kanālā;
 • Vecdaugavas posmā no Vabu ielas 12 līdz Mangaļsalas prospektam;
 • Strazdupītes posmā no Brīvības gatves 417A līdz Vidzemes alejai 1, bet papildus aizliegts atrasties tuvāk par 300m no Dzelzceļa tilta.

Precīzāka karte ar vietām, kur drīkst atrasties uz ledus atrodama ŠEIT.

Atgādinām, ka ņemot vērā mainīgos laikapstākļus un iespējamību, ka ledus kārta nav pietiekami izturīga, joprojām ir aizliegts atrasties uz pārējo pilsētas teritorijā pieejamo publisko ūdenstilpju vai to daļu un Rīgai piegulošās jūras piekrastes publisko ūdeņu ledus.

Pašvaldība atgādina, ka ledus biezums dažādās vietās var būt atšķirīgs, simtprocentīgu drošību garantēt nav iespējams, tādēļ iedzīvotājiem jābūt uzmanīgiem un pašiem jāizvērtē sava drošība, kāpjot un atrodoties uz ledus.

Ar pilsētas izpilddirektora rīkojumu uz Rīgas ūdenstilpēm ir noteikts paaugstinātas bīstamības periods, kura laikā, ja netiek piemēroti atsevišķi izņēmumi, iedzīvotājiem atrasties uz ledus ir aizliegts.

Atbildība par atrašanos uz ledus vietās, kur tas nav atļauts, ir noteikta Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā. Par likuma pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100 eiro.

Informāciju sagatavoja: Edīte Matuseviča, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore

Zaļā Josta - Reklāma