Divkāršojies šogad Rīgā iesniegto būvprojektu skaits

Šogad Rīgā divkāršojies iesniegto būvprojektu skaits, tāpat normatīvajos aktos noteikto termiņu dēļ otrajā pusgadā strauji pieaugusi interese par jau izdotu būvatļauju termiņa pagarināšanu. Tā liecina Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta apkopotā informācija.

Laika posmā no 2022. gada janvāra līdz oktobrim Rīgā ir iesniegti 1052 būvprojekti, kas ir par 127% vairāk nekā aizvadītā gadā tādā pašā laika posmā. Par 13% ir palielinājies akceptēto iesniegumu skaits, kas saistīts ar vienkāršotās būvniecības procesu, piemēram, ēkas fasādes siltināšana, dzīvojamo telpu vienkāršota pārbūve, logu vai durvju pārbūve nesošajās sienās u.tml. Pieaugsi interese par būvatļauju termiņa pagarināšanu – desmit mēnešos ir saņemti 397 iesniegumi jeb par 83% vairāk nekā pērn. Interese par būvatļauju pagarināšanu ir saistīta ar  normatīvo aktu prasību līdz 1. oktobrim nodot ekspluatācijā ilgstoši nepabeigtas būves vai arī pagarināt būvdarbu veikšanas termiņu. Jāatgādina, ka, pagarinot būvatļaujas termiņu, netiek piemērota paaugstināta nekustamā nodokļa likme.

“Iesniegto būvprojektu skaita pieaugums lielā mērā ir skaidrojams ar aktivitāti būvniecībā.Varam arī secināt, ka pandēmijas laikā cilvēkiem radās vairāk brīvā laika un brīvo līdzekļu, kas netika iztērēti ceļojumiem un sabiedriskām aktivitātēm, novirzot tos savu mājokļu pārbūvei un atjaunošanai. Jāatzīst, kapieaugošais būvniecības dokumentācijas apjoms ir izaicinājums mūsu darbiniekiem. Lai nodrošinātu operatīvu dokumentu izskatīšanu, tiek optimizēta dažādu pakalpojumu aprite un pilnveidots klientu apkalpošanas process,” uzsver PAD direktora vietnieks būvniecības jautājumos p.i. Valdis Dombrovskis.

Lai arī būvprojektu skaits ir pieaudzis, gada pirmajos 10 mēnešos izsniegtas 1118 būvatļaujas būvēm, kas ir par 11% mazāk, nekā kā pērn. Lielākā daļa būvatļauju  – 80%  – ir izsniegtas ēkām, bet pārējām inženierbūvēm un citām būvēm. Vērtējot pēc būvniecības veida, vairums – 46% – būvatļauju izsniegtas jaunu objektu būvniecībai, bet 40% – pārbūvei. Visvairāk jaunu būvatļauju izsniegtas viena dzīvokļa mājām – 188. Salīdzinot ar 2021. gada 10 mēnešiem, šogad vairāk par pusi pieaudzis izsniegto būvatļauju skaits garāžu ēkām, viesnīcām un sabiedriskās ēdināšanas ēkām, kā arī biroju ēkām. Izsniegto būvatļauju skaits pieaudzis arī daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku jaunbūvēm – divu dzīvokļu, triju dzīvokļu un vairāku dzīvokļu mājām. Palielinājies izsniegto būvatļauju skaits tādu objektu pārbūvei, kā rūpnieciskās ražošanas ēkas, ielas, ceļi un laukumi, viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, kā arī garāžas. Savukārt viena, divu, triju vai vairāku dzīvokļu mājām izsniegto būvatļauju skaits pārbūvei ir sarucis robežas no 13% līdz 32% . 

Informāciju sagatavoja: Kaspars Līcītis, Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators

Zaļā Josta - Reklāma
Zaļā Josta - Reklāma