Demontēs pieminekli Sarkanās armijas karavīriem Rumbulā 

Pirmdien, 10. janvārī Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejā tika atbalstīts lēmumprojekts par pieminekļa Sarkanās armijas karavīriem Rumbulā demontāžu.

Piemineklis atrodas uz zemesgabala Lokomotīves ielā 163 (kadastra nr. 01001260033), Maskavas ielas malā. Saskaņā ar komitejas lēmumu, Rīgas pieminekļu aģentūrai jānodrošina demontāžu līdz š. g. 15. novembrim.

Piemineklis ir viens no 69 demontējamiem totalitāro režīmu slavinošiem objektiem, kas iekļauts valdības apstiprinātajā sarakstā. Jau ziņots, ka š. g. 23. jūnijā stājās spēkā likums “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā”, kas nosaka, ka publiskajā ārtelpā, publiskajā būvē vai publiskas personas iekštelpā (izņemot akreditētus muzejus) aizliegts eksponēt pieminekļus, piemiņas zīmes, piemiņas plāksnes, piemiņas vietas, arhitektoniskus vai mākslinieciskus veidojumus un citus objektus, kas izvietoti Latvijas teritorijā kopš 1940. gada un atbilst vismaz vienam no vairākiem kritērijiem: slavina PSRS vai nacistiskās Vācijas okupācijas varu, ar to saistītu notikumu vai personu; slavina totalitārismu, vardarbību, militāru agresiju, karu un kara ideoloģiju; ietver padomju varas vai nacisma simbolus.

Zaļā Josta - Reklāma