Dažādiem vides projektiem Rīgā iecerēts atvēlēt gandrīz 400 000 eiro

Rīgas pašvaldība šogad plāno atvēlēt gandrīz 400 000 eiro dažādiem vides projektiem – gan gājēju celiņu atjaunošanai Esplanādē, gan sabiedrības izpratnes veicināšanai par atkritumu šķirošanu un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem.

To paredz Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 6. jūlijā, atbalstītā Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programma 2021.gada pirmās kārtas projektiem. Galīgais lēmums par līdzekļu piešķiršanu būs jāpieņem domes sēdē.

Lielākais finansējums – gandrīz 150 000 eiro – paredzēts gājēju celiņu seguma atjaunošanai Esplanādes parkā. Projekta gaitā plānots atjaunot segumu celiņam, kas atrodas Kalpaka bulvāra pusē virzienā no K. Valdemāra ielas līdz Rīdzenes ielai, savienojot ar jau atjaunoto celiņu Latvijas Mākslas muzeja rekonstrukcijas laikā.

Aptuveni 37 000 eiro plānots atvēlēt mobilai bīstamo atkritumu savākšanai, izveidojot četrus mobilos sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas punktus. Tiks nodrošināts atbilstošs transporta līdzeklis ar kuru var pieņemt sadzīves bīstamos atkritumus (eļļas un eļļas filtru atkritumus, laku, krāsu atkritumus, dzīvsudraba atkritumus, luminiscētās spuldzes, organiskos šķīdinātājus, neizlietotos ārstnieciskos preparātus, ķimikālijas, izlietotās baterijas, printeru, kopētāju izlietotās kasetes, piesārņoto taru) no iedzīvotājiem. Līdzīga summa paredzēta arī  neatbilstoša veida atkritumu apsaimniekošanai šķirošanas punktos.

Savukārt 40 000 eiro paredzēti Rīgas pašvaldības iedzīvotāju energopratības veidošanai ēku atjaunošanas un apsaimniekošanas jautājumos. Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju kā energopatērētāju pieraduma maiņu, veidojot digitāli izglītojošus un apmācību seminārus un panākot ieinteresētību patēriņa vadības pasākumu ieviešanā un energoefektivitātes paaugstināšanā daudzīvokļu dzīvojamās ēkās.

Kopā iecerēts realizēt 20 dažādus projektus.

Projektu pieteikumus varēja iesniegt Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs. Kā arī šajā gadā pēc ilgāka laika pārtraukuma pieteikumus varēja iesniegt nevalstiskās organizācijas – biedrības un nodibinājumi.

Konkursā tika īpaši atbalstīti projekti, kuru paredzētās aktivitātes ir vērstas uz sabiedrības izpratnes veicināšanu par atkritumu šķirošanu, it īpaši bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanu Rīgā, kā arī sabiedrības izpratnes veicināšanu par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem.

Rīgas vides aizsardzības fonds darbojas ar mērķi efektīvi apsaimniekot līdzekļus, ko pilsēta iegūst no dabas resursu nodokļa. Fondā uzkrātie līdzekļi izmantojami Rīgas pašvaldības plānošanas dokumentos noteikto vides mērķu īstenošanai un dažādu vides aizsardzības projektu, programmu un pasākumu finansēšanai, lai uzlabotu Rīgas vides kvalitāti ūdens, gaisa, atkritumu saimniecības u.c. nozarēs.

Zaļā Josta - Reklāma