Četrās Rīgas izglītības iestādēs ieceļ jaunus direktorus

Trešdien, 20.janvārī, Rīgas domes sēdē deputāti amatos apstiprināja četrus jaunus Rīgas izglītības iestāžu vadītājus.

“Esmu gandarīta, ka pilsētas izglītības iestādes ir ieguvušas ļoti pieredzējušus un profesionālus vadītājus ar skaidru iestādes nākotnes attīstības redzējumu. Šie pedagogi strādā nozarē jau gadiem un ir apliecinājuši savu uzticību ar neizsīkstošu enerģiju, kas rezultējas paveiktajos darbos. To novērtē arī Rīgas domes deputāti, paužot vienbalsīgu atbalstu gan komitejas sēdē, gan šodien domes sēdē,” uzsvēra Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Iveta Ratinīka.

Par Rīgas 233. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju iecēla Ilzi Mazitāni. Kopš 2020.gada augusta Mazitāne vada pirmsskolas izglītības iestādi “Ausmas bērnudārzs”, iepriekš vadījusi Lielvārdes novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādi “Pūt vējiņi”. Kopumā pedagoģiskajā darbā strādā kopš 1991.gada.

Par Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Ligzdiņa” vadītāju iecēla Anitru Meieri. Meiere kopš 2020.gada jūnija ir “Ligzdiņas” vadītājas pienākumu izpildītāja, iepriekš bijusi Rīgas 234.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vietniece. Pedagoga amata pienākumus pilda kopš 1996.gada.

Savukārt Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas direktora amatā iecēla Lindu Kūlu. Kūla no 2008.gada līdz šim bijusi Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece izglītības jomā. Tostarp vada kokļu ansambli “Liepa”. Iepriekš strādājusi kultūras jomā kā koncertmeistare, kā lektore vadījusi kursus jaunajiem pedagogiem, kā arī darbojusies kā profesionālās ievirzes izglītības iestāžu akreditācijas komisijas eksperte.

Rīgas Juglas vidusskolas direktora amatā deputāti apstiprināja Helēnu Vilkostu. Vilkosta no 2018.gada līdz šim pildīja skolas direktora vietnieces izglītības jomā amata pienākumus. Pedagoga amata pienākumus pilda kopš 1989.gada.

Jaunieceltie izglītības iestāžu vadītāji izvēlēti Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta rīkotā konkursa kārtībā

Zaļā Josta - Reklāma