Čeku loterijas marta izlozes uzvarētājiem jāpiesakās VID līdz 11. maijam; 2022. gada izlozes dalībniekiem – līdz 25. aprīlim

Svētdien, šī gada 11. aprīlī, TV3 raidījumā “SuperBingo” tradicionāli tika paziņoti Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīkotās čeku loterijas naudas balvu un papildu balvu laimētāji par marta mēnesi. No čeku loterijas marta izlozei reģistrētajiem 966 489 čekiem, kvītīm un biļetēm izlozētas 54 naudas balvas, kā arī piecas papildu balvas, ko sarūpējuši VID Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieki.

Loterijas dalībniekiem, kuri laimējuši kādu no marta mēneša naudas balvām vai Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku papildu balvām, ir jāpiesakās VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) 30 dienu laikā no izlozes rezultātu publicēšanas dienas, tas ir, līdz 2021.gada 11. maijam (ieskaitot). Savukārt, tiem, kuri saņēma īsziņu, ka viņu martā reģistrētais čeks tiek virzīts jau nākamā – 2022. gada izlozei, 14 dienu laikā jeb līdz šī gada 25. aprīlim (ieskaitot).

Atgādinām, ka no šī gada 1. aprīļa čeku loterijā ir vairāki jaunumi! Kopš 1. aprīļa loterijā var reģistrēt ne tikai čekus, kvītis un biļetes, bet arī rēķinus, kas apmaksāti ar internetbankas starpniecību. Lai šādus dokumentus reģistrētu loterijā, rēķinam jābūt izrakstītam konkrētajā mēnesī un apmaksātam līdz nākamā mēneša 5. datumam (ieskaitot).

Tāpat jau no šī gada 1. aprīļa notiks ceturkšņa tematiskās nozaru izlozes. Kā pirmās tematiskās nozares izvēlētas pasažieru sauszemes pārvadājumi un transportlīdzekļu remonts un apkope. Tas nozīmē, ka šī gada aprīlī, maijā un jūnijā iedzīvotāji ir aicināti pievērst īpašu uzmanību tam, vai tiek izsniegts attaisnojuma dokuments pēc tādu preču vai pakalpojumu saņemšanas kā automobiļa remonts, ikgadējā apkope vai rezerves daļu iegāde, brauciens ar taksometru vai kādu citu pārvadātāju. Reģistrējot šos attaisnojuma dokumentus čeku loterijā, būs iespēja trīs mēnešus laimēt trīs naudas balvas 500 eiro vērtībā, kā arī dažādas vērtīgas un noderīgas papildu balvas, ko sarūpējuši VID Padziļinātās sadarbības programmasdalībnieki.

Šogad aprīlī saņemtos čekus, kvītis, biļetes un arī internetā apmaksātos rēķinus var reģistrēt čeku loterijas tīmekļvietnē www.cekuloterija.lv līdz pat 5. maijam. Aprīļa čeku loterijas rezultātu paziņošana kā ierasts notiks maija otrajā svētdienā, 9. maijā.

Ņemot vērā, ka līdz ar ierastajā izlozēm ik mēnesi notiks arī nozares izlozes, no aprīļa mainījies arī balvu sadalījums. Turpmāk loterijas dalībniekiem ik mēnesi būs iespēja pretendēt uz 35 naudas balvām 100 eiro vērtībā, trīs laimestiem 5 000 eiro vērtībā un vienu laimestu 10 000 eiro apmērā, bet ik mēnesi trīs naudas balvas 500 eiro vērtībā tiks izlozētas tikai starp nozares čekiem. Kopējais loterijas naudas balvu fonds paliek nemainīgs – 30 000 eiro mēneša izlozē un 70 000 eiro gada izlozē. Arī turpmāk katru mēnesi tiks izlozētas ne tikai naudas balvas, bet arī dažādas vērtīgas Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku sarūpētās balvas.

Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnē www.cekuloterija.lv. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz tālruņa numuru 67120011 vai rakstīt uz e-pasta adresi: cekuloterija@vid.gov.lv.

Čeku loterijas mērķis ir veicināt godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu saistību izpildi, mudinot pircējus pieprasīt čekus un kvītis par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, tādējādi veicinot kultūras maiņu sabiedrībā. Čeku loterija Latvijā notiek pirmo reizi, taču citur pasaulē ir visnotaļ izplatīta prakse, kas devusi pozitīvus rezultātus gan attiecībā uz sabiedrības rīcības maiņu, gan ieņēmumiem valsts budžetā. Čeku loteriju organizē VID, informatīvi atbalsta VAS “Latvijas Loto”.