Čeku loterijas augusta izlozes uzvarētājiem jāpiesakās VID līdz 11. oktobrim; gada izlozes dalībniekiem – līdz 25. septembrim

Svētdien, 2022. gada 11. septembrī, TV3 raidījumā “SuperBingo” tika paziņoti Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīkotās čeku loterijas naudas balvu un papildu balvu laimētāji augusta mēnesī. No čeku loterijas augusta izlozei reģistrētajiem 652 557 čekiem, kvītīm, biļetēm un internetā apmaksātajiem rēķiniem izlozētas 39 tradicionālās naudas balvas un trīs naudas balvas 500 eiro apmērā tieši nozaru izlozes ietvaros, kā arī piecas papildu balvas, ko sarūpējuši VID Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieki. 

Loterijas dalībniekiem, kuri laimējuši kādu no augusta naudas balvām vai Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku papildu balvām, ir jāpiesakās VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) 30 dienu laikā no izlozes rezultātu publicēšanas dienas, tas ir, līdz 2022.gada 11. oktobrim (ieskaitot). Savukārt, tiem, kuri saņēma īsziņu, ka viņu augusta čeks tiek virzīts izlozei jau nākamajā gadā, – 14 dienu laikā jeb līdz šī gada 25. septembrim (ieskaitot). 

Ja laimīgais dokuments ir rēķins, loterijas dalībniekam EDS jāiesniedz ne vien rēķins, bet arī bankas maksājuma izdruka par to, ka rēķins ir apmaksāts. ‘

Vēl arī septembrī aicinām iedzīvotājus pievērst īpašu uzmanību tam, vai darījumu apliecinošs dokuments – čeks, kvīts vai rēķins – tiek saņemts pēc samaksas par kempingu, viesnīcu vai viesu māju vai par atpūtas un sporta inventāra iznomāšanu. Tāpat aicinām rūpīgi pārliecināties, vai tiek izsniegts darījumu apliecinošs dokuments arī pēc restorāna vai kafejnīcas apmeklējuma. Tas tādēļ, ka, reģistrējot tieši šo nozaru attaisnojuma dokumentus, vēl arī septembrī būs iespēja laimēt trīs naudas balvas 500 eiro vērtībā, jo šī gada 3. ceturksnī kā īpašās tika izvēlētas vairākas nozares, kas saistītas ar izmitināšanu, ēdināšanu un sporta inventāra nomu. Svarīgi, ka čeks, kvīts, biļete un rēķins ir ne vien oficiāls darījuma apliecinājums, bet arī garantijas dokuments un tagad arī loterijas biļete, lai pretendētu uz čeku loterijas laimestiem!

Pilnīgi visus septembrī saņemtos čekus, kvītis, biļetes un arī internetā apmaksātos rēķinus vismaz 5 eiro vērtībā var reģistrēt čeku loterijas tīmekļvietnē www.cekuloterija.lv līdz pat 5. oktobrim. Septembra izlozes rezultāti tiks paziņoti oktobra otrajā svētdienā, 9. oktobrī. 

Čeku loterijas dalībnieki ik mēnesi var pretendēt uz 35 naudas balvām 100 eiro vērtībā, trīs laimestiem 5 000 eiro vērtībā un vienu laimestu 10 000 eiro apmērā, bet ik mēnesi trīs naudas balvas 500 eiro vērtībā tiks izlozētas tikai starp nozares čekiem. 

Kopējais loterijas naudas balvu fonds – 30 000 eiro mēneša izlozē un 70 000 eiro gada izlozē. Katru mēnesi tiek izlozētas ne tikai naudas balvas, bet arī dažādas vērtīgas Padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku sarūpētās balvas

Plašāka informācija pieejama tīmekļa vietnē www.cekuloterija.lv. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz tālruņa numuru 67120011 vai rakstīt uz e-pasta adresi: [email protected].

Čeku loterijas mērķis ir veicināt godīgu konkurenci un labprātīgu nodokļu saistību izpildi, mudinot pircējus pieprasīt čekus un kvītis par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem, tādējādi veicinot kultūras maiņu sabiedrībā. Čeku loterija Latvijā notiek pirmo reizi, taču citur pasaulē ir visnotaļ izplatīta prakse, kas devusi pozitīvus rezultātus gan attiecībā uz sabiedrības rīcības maiņu, gan ieņēmumiem valsts budžetā. Čeku loteriju organizē VID, informatīvi atbalsta VAS “Latvijas Loto”.

Zaļā Josta - Reklāma