Būvniecības un attīstības procesu modernizācijai apvienos vairākas Rīgas pašvaldības iestādes

Lai pilnveidotu un modernizētu būvniecības un attīstības procesus galvaspilsētā, Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja pirmdien, 11. janvārī, atbalstīja pašvaldības aģentūras “Rīgas pilsētas arhitekta birojs” un Rīgas pilsētas būvvaldes pievienošanu Pilsētas attīstības departamentam. Galīgais lēmums par iestāžu apvienošanu būs jāpieņem domes sēdē.

Aizvadītā gada vasarā tika izveidota darba grupa ar mērķi izvērtēt un sniegt priekšlikumus un iespējamos risinājumus būvvaldes, departamenta un aģentūras darbības uzlabošanai.

Lai novērtētu šo iestāžu darbu, tika aptaujāti gan iedzīvotāji, gan profesionālās organizācijas. Vairumspauda uzskatu, ka ir nepieciešamas strukturālas izmaiņas, lai optimizētu pilsētplānošanas, attīstības un būvniecības jautājumu risināšanu Rīgā.

Darba grupa veiktajā izpētē konstatēja, ka departamenta, būvvaldes un aģentūras darbībā ir steidzami nepieciešams veikt funkcionālās un institucionālās izmaiņas ar mērķi veidot vienotu, koordinētu, resursus taupošu, efektīvu, uz sadarbību vērstu un birokrātiju mazinošu iestādi.

Reorganizācijas rezultātā klienti iegūs pieeju salāgošanu plānošanas un būvniecības fāzēs,  kā arī tiks turpināta dokumentu izskatīšanas un apstiprināšanas procesu saīsināšana pašvaldībā.

Darba grupa izstrādājusi priekšlikumu departamenta struktūrshēmai, kuru veidotu pilsētas galvenā arhitekta dienests, telpiskās plānošanas, projektu vadības bloks, arhitektūras un vides dizaina, būvniecības uzraudzības, kā arī administratīvais bloks.

Tādējādi departamenta struktūra tiktu papildināta ar pilsētas galvenā arhitekta dienestu, kura darbu stiprinātu pilsētas galvenais dārznieks un pilsētas galvenais mākslinieks kopā ar Pilsētvides kvalitātes uzraudzības nodaļu koordinētu pēctecīgu un kvalitatīvu projektu ieviešanas nodrošināšanai; izveidojot Projektu uzraudzības komisiju departamenta projektu grupu darba administrēšanai; paredzot svarīgu lomu Pilsētbūvniecības padomei, kuras sastāvā būtu kompetentas padomes ar attiecīgās jomās pieaicinātiem ekspertiem (Būvvaldes padome, Inženieru padome un Apstādījumu saglabāšanas komisija).

Būvniecības procesu tiesiskuma nodrošināšanai departamenta struktūrā plānots izveidot Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldi un Būvniecības kontroles pārvaldi; nodrošinot jau esošās departamenta funkcijas, struktūrā tiek saglabāta Stratēģiskas vadības pārvalde, Pilsētvides attīstības pārvalde un Projektu vadības pārvalde; augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas nodrošināšanai saglabājot Ģeomātikas pārvaldi; kā iestādes atbalstfunkciju saglabājot Administratīvo pārvaldi, to pastiprinot ar Juridisko pārvaldi.

Minētās institūcijas plānots likvidēt ar šā gada 31. augustu, no 1.septembra nododot to funkcijas Pilsētas attīstības departamentam.

Departaments būs Rīgas pilsētas arhitekta biroja un Rīgas pilsētas būvvaldes tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmējs.