Biznesa ideju konkurss “STEP UP!” ir klāt, no 1.-30.jūnijam!

0

Informāciju sagatavoja Kārsavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste Antra Barkāne

Kārsavas novada pašvaldība informē, ka biznesa ideju konkursu “STEP UP!” notiek arī šogad, un jau sesto gadu interesenti ir aicināti pieteikt savu dalību. Biznesa ideju realizācijai no pašvaldības budžeta šajā gadā ir piešķirti 7000 eiro un viena projekta atbalstāmā summa var sasniegt līdz pat 2000 eiro.

Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkurss “STEP UP!” dod iespēju ikvienam Kārsavas novada iedzīvotājam realizēt savu ideju jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai. Pieteikumi konkursam jāiesniedz jūnija mēneša garumā (no 1.jūnija līdz 30.jūnijam).

Lai pieteiktos biznesa ideju konkursam, pretendentam jāaizpilda projekta pieteikuma veidlapa un jāiesniedz tā Kārsavas novada pašvaldībā. Iesniegtās idejas tiek vērtētas divās kārtās. Katrs pieteikums iziet cauri pirmajai vērtēšanai, kuras laikā tiek pārbaudīta iesniegto dokumentu atbilstība nolikumam. Otrās kārtas iekļuvušajiem pretendentiem ir jāsagatavo savas biznesa idejas prezentācija un jāiepazīstina ar to žūriju, kuri arī noteikts atbalstītās biznesa idejas un līdzfinansējuma apjomu.

Konkurss norisinās jau sesto gadu pēc kārtas un šajā laikā atbalstu sava uzņēmējdarbības plāna īstenošanai ir saņēmuši 22 Kārsavas novada iedzīvotāji un kopējais piešķirtais finansējuma apjoms sasniedza vairāk kā 20 000 eiro. Pilns saraksts ar atbalstītajiem projektiem ir skatāms Kārsavas novada mājaslapā – karsava.lv/uznemejdarbiba/biznesa-ideju-konkurss.

Sīkāka informācija par jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa norisi un konsultācijas projekta veidlapas aizpildīšanā var iegūt pa tālr. 29327265 vai e-pastu: anna.zimele@karsava.lv.

Pieteikuma anketa un nolikums pieejams Kārsavas novada mājas lapā www.karsava.lv.