Baltijas valstu iedzīvotāji saziedo teju 31 tūkstoti eiro Baltijas jūras vides stāvokļa uzlabošanai

No 1. jūlija līdz 31. augustam, uzņēmums Neste un Lielā Talka vienojas kopīgā akcijā Kopā par tīrāku Baltijas jūru, kuras ietvaros visās trīs Baltijas valstīs – Lietuvā, Latvijā un Igaunijā – tiek vākti līdzekļi Baltijas jūras vides stāvokļa uzlabošanai. Baltijas valstu vienotajā labdarības akcijā kopumā tika saziedoti 30 739 eiro. Par savāktajiem līdzekļiem, tiks rīkotas talkas, lai sakoptu piejūras teritorijas un stiprinātus Baltijas jūras krastus

Baltijas valstu iedzīvotāji ir vienoti ne tikai savā mentalitātē, vēsturē un dzīves pieredzē. Mūsu vienojošais spēks ir Baltijas jūra, kas izsenis ir bijusi lielākā bagātība. Diemžēl cilvēku nevērīgā attieksme pret apkārtējo vidi pēdējo 100 gadu laikā ir jūtami pasliktinājusi ekoloģiju un iedragājusi visas planētas ekosistēmu. Īpaši piesārņojums skāris tieši ūdeņus, ka ir vitāls cilvēces izdzīvošanas avots. Šobrīd Baltijas jūra ir viena no piesārņotākajā jūrām pasaulē, taču ar to, ka mēs apzināmies problēmu nepietiek. Tāpēc, lai sakārtotu, attīrītu un stiprinātu piejūras zonas, šī gada septembrī tiks organizētas piejūra teritoriju sakopšanas talkas. Tajās iedzīvotāji tiks aicināti stādīt kārklus, kas ir viens no pludmales krasta kāpu aizsardzības un stabilizēšanas pasākumiem, jo aizsargā kāpas no jūras ūdens un vēja brāzmām. 

“Nereti mēs piemirstam, kāda bagātība ir Latvijas krastus apskalojošajai Baltijas jūrai. Tā ir mūsu spēka avots un nākotnes potenciāls – Baltijas jūras ūdeņi mūs pabaro, Baltijas jūras ceļi atved mums daudz dažādu produktu, Baltijas jūrā ieskrējušies vēji ražo mums atjaunīgu enerģiju, visbeidzot Baltijas jūra vasarās sniedz mums veldzējumu un kopīgi labi pavadītu laiku. Tieši tādēļ ir svarīgi to novērtēt un rūpēties par tās bioloģisko daudzveidību, veicināt arvien plašāku sabiedrības izpratni par klimata pārmaiņu radītajiem apdraudējumiem. Sakām lielu paldies ikvienam Neste klientam Baltijas valstīs, kurš šajā gadā pirmo reizi iesaistījās aicinājumā un aizvadīto divu mēnešu laikā izmantoja Neste aplikāciju degvielas uzpildei, jo mums visiem kopā ir izdevies saziedot 30 739 tūkstošus eiro Baltijas jūras sakopšanai,” stāsta Armands Beiziķis, Neste Latvija valdes priekšsēdētājs.

“Lielu ietekmi uz Baltijas jūras piesārņojumu atstāj tieši cilvēku darbības – zvejošana, piesārņojums no atkritumiem un dažādām vielām, kas nonāk ūdenī. Saprotams, ka mēs, sabiedrība, nevaram pilnībā izslēgt visus faktorus, kas piesārņo jūras ūdeni, taču varam sniegt savu artavu sauszemes teritoriju sakopšanai un labiekārtošanai. Latvijas jūras robežas garums ir gandrīz 500 km, kas ir teju viena trešdaļa no visas valsts robežas un arī mēs esam atbildīgi par to, cik tīra ir Baltijas jūra. Tāpēc īpaši aicinām pierobežas pašvaldības pievienoties akcijā Kopā par tīrāku Baltijas jūru, lai piedalītos kopīgās kārklu stādīšanas talkās, kas būs kā vēstnesis Pasaules talkai, kuras mērķis ir Latvijā veikt apzaļumošanas darbus, lai veicinātu pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanu,” aicina kustības Lielā Talka organizatore Vita Jaunzeme.

Kampaņu Kopā par tīrāku Baltijas jūru organizē Neste LietuvaNeste Latvija, Neste Igaunija un trīs Baltijas nevalstiskās organizācijas – DaromLielā Talka un Lielā Ära. Naudas summa Baltijas jūras vides atbalstam tiks aprēķināta reizinot 0.10 eiro ar visiem pirkumiem, kas veikti ar Neste mobilo aplikāciju Baltijas valstīs laika posmā no 1. jūlija līdz 31. augustam. Lai atbalstītu visu trīs Baltijas valstu vienotību, vietējās organizācijas saņems vienādu daļu no kopējās iekasētās summas.

Zaļā Josta - Reklāma