Atkārtoti nodod pašvaldības īpašumu bezatlīdzības lietošanā Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeja vajadzībām

Ceturtdien, 12.novembrī, Rīgas domes sēdē deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu atkārtoti nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības īpašumu teritorijā starp Maskavas, Turgeņeva un Ģenerāļa Radziņa krastmalu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai “ŠAMIR”. Šādi tiks sniegts atbalsts biedrības darbības nodrošināšanai, tostarp veicinās holokausta traģēdijas upuru piemiņas saglabāšanu, kā arī Rīgas geto un Latvijas holokausta muzeja turpmāko veidošanu. 

Pieņemtais domes lēmums paredz nekustamo īpašumu nodot bezatlīdzības lietošanā uz laiku, kamēr biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, vai līdz brīdim, kad nekustamais īpašums būs nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, bet ne ilgāk par 10 gadiem.  Nekustamā īpašuma bilances vērtība šobrīd ir vairāk nekā 600 tūkstoši eiro. 

Biedrība par saviem līdzekļiem nodrošinās nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un uzturēšanu, kā arī veiks nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus. Tāpat biedrībai būs pienākums par saviem līdzekļiem apdrošināt tai lietošanā nodotās būves pret visa veida riskiem, kā arī tai ir noteikti vairāki aizliegumi. Piemēram, biedrībai ir aizliegts pašvaldībai piederošo īpašumu izmantot citiem mērķiem, vai nodot to citām personām, kā arī bez saskaņojuma veikt būvdarbus. Rīgas domes Īpašuma departaments būs atbildīgā pašvaldības institūcija par turpmākā lēmuma izpildi. 

Zaļā Josta - Reklāma