Atgādina par pienākumu ievērot maksimālo būvdarbu veikšanas termiņu ilgstoši nepabeigtām būvēm

Informācija medijiem

18.07.2022

Atgādina par pienākumu ievērot maksimālo būvdarbu veikšanas termiņu ilgstoši nepabeigtām būvēm

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (RD PAD) atgādina, ka tiem Rīgas iedzīvotājiem, kuru īpašumā ir ilgstoši nepabeigta būve, tā ir jānodod ekspluatācijā līdz 2022. gada 1. oktobrim vai jāpagarina būvatļauja. Nenododot būvi ekspluatācijā noteiktajā laikā, var tikt piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa likme.

Normatīvie akti nosaka, ka maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš ir 8 gadi no atzīmes saņemšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Tās ēkas, kuru būvniecība ir uzsākta līdz 2014. gada 1. oktobrim un būvatļaujā nav norādīts maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš, ir jānodod ekspluatācijā līdz 1. oktobrim. Normatīvi attiecas uz visiem būvobjektiem – savrupmājām, saimniecības ēkām, daudzdzīvokļu ēkām u.c.

“Negaidot 1. oktobri, aicinām tos nekustamo īpašumu īpašniekus, kuru īpašumos ir uzsākts būvniecības process, pievērst uzmanību būvatļaujā norādītajam maksimālajam būvdarbu veikšanas termiņam un savlaicīgi veikt būves nodošanu ekspluatācijā vai pagarināt termiņu, ja būvdarbi ir ievilkušies. Ņemot vērā, ka Rīgā ir ap 6000 ekspluatācijā nedotu īpašumu, svarīgi ir neatlikt formalitāšu kārtošanu uz pēdējo brīdi,” uzsver  RD PAD direktora vietnieks būvniecības jautājumos Valdis Dombrovskis.

Ja būvdarbi ir uzsākti un tos nepieciešams turpināt pēc tam, kad beidzies būvatļaujā norādītais maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums vai būvatļaujā nav norādīts maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums, to var pagarināt uz būvniecības ierosinātāja prasīto laiku. Lai to paveiktu, rīdziniekiem jāvēršas RD PAD ar iesniegumu, kurā norādīts, uz cik ilgu vēlas pagarināt. Iesniegumam jāpievieno aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta, izbūvētā būvapjoma izpildmērījumu plāns un izbūvēto ārējo inženierkomunikāciju izpildmērījumu plāns, kā arī būvdarbu veicēja apdrošināšanas polise, kas noslēgta uz iesniegumā norādīto laiku.

Jāņem vērā, ka būvatļauja zaudē savu spēku ar tās atcelšanu, anulēšanu vai izpildi. Tas nozīmē, ka maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu jāpagarina, ja nav pabeigti būvdarbi. Ja objekts ir pabeigts un nepieciešama tikai nodošana ekspluatācijā, maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums nav jāpagarina, bet ir jāveic darbības objekta nodošanai ekspluatācijā. Arī gadījumā, ja būvdarbi ir pabeigti, bet ir nepieciešams izstrādāt izmaiņu projektu, nav nepieciešams pagarināt maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu, bet ir jāveic izmaiņu projekta saskaņošana.

Jāatgādina, pārsniedzot maksimālo būvdarbu veikšanas ilgumu, tiek piemērota paaugstināta nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likme. Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas skaidrojumu, paaugstinātais NĪN pienākas, ja tiek pārsniegts būvatļaujā sākotnēji noteiktais maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums. Tas nozīmē, ka arī pēc maksimālā būvdarbu veikšanas ilguma pagarināšanas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā ir piemērojams paaugstināts NĪN.

Zaļā Josta - Reklāma