Atgādina par ietvju un jumtu tīrīšanas nepieciešamību

Saistībā ar mainīgiem laika apstākļiem un biežiem nokrišņiem, kā rezultātā uz ietvēm un ēku jumtiem krājas nenotīrīts apledojums un sniegs, pašvaldība vērš namu īpašnieku un apsaimniekotāju uzmanību uz pienācīgu saviem īpašumiem piegulošo teritoriju un ēku jumtu sakopšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi paredz gājēju ietvju un pagalma celiņu attīrīšanu no sniega un ledus un pretslīdes materiāla kaisīšanu. Sakopšanas darbi veicami katru dienu līdz plkst. 8, nodrošinot gājēju drošu pārvietošanos. Pastiprinātas snigšanas un apledojuma veidošanās apstākļos nedrīkst pieļaut sniega kupenu un ledus veidošanos.

Tāpat arī namu īpašniekiem jānodrošina sniega un ledus tīrīšana no balkoniem, lodžijām, būvju jumtiem.

Par savlaicīgu ietvju un ēku jumtu neattīrīšanu no sniega un apledojuma noteikumi paredz administratīvos sodus. Maksimālais sods fiziskām personām var sasniegt 350 eiro, bet juridiskām personām – 1400 eiro. 

Rīgas domes Administratīvajai inspekcijai uzdots pastiprināti kontrolēt ietvju attīrīšanu no apledojuma un sniega. Tāpat arī pašvaldības dienestiem un struktūrām uzdots atkārtoti pārbaudīt savā atbildībā esošo ietvju tīrību. Šajā ziemas sezonā, no 2020.gada decembra līdz 2021.gada 11.janvārim, Administratīvā inspekcija jau sastādījusi 31 apskates protokolu par konstatētajiem administratīvajiem pārkāpumiem.

Gadījumā, ja iedzīvotājiem rodas zaudējumi netīrītu ietvju vai māju jumtu dēļ, tie var vērsties pret apsaimniekotāju civiltiesiskā ceļā. Par negadījumu nekavējoties jāziņo pašvaldības policijai vai Administratīvajai inspekcijai. Šo institūciju sastādīti protokoli var kalpot par pamatu iespējamai kompensācijas piedziņai tiesiskā ceļā.

Zaļā Josta - Reklāma