Asociācija aicina FM izvērtēt iespējas palielināt pašvaldībām noteikto aizņēmumu limitu

0

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) aicina Finanšu ministriju (FM) izvērtēt visas iespējas, lai nodrošinātu pašvaldībām nepieciešamo aizņēmumu piesaisti, tostarp nepieciešamības gadījumā īstermiņā palielinot valsts ārējā parāda apmēru, aģentūru LETA informēja asociācijas pārstāvis Jānis Cunskis.

LLPA nosūtījusi ministrijai vēstuli, kurā aicina novērtēt pašvaldībām nepieciešamo aizņēmumu apmēru, kā arī savlaicīgi paredzēt to ikgadējā un vidēja termiņa valsts budžetā.

Vēstulē LLPA uzsvēra, ka tuvākajos divos gados lielajām pilsētām nepieciešamo aizņēmumu apmērs pārsniedz pēdējos piecos gados ikgadējā valsts budžetā noteikto jauno aizņēmumu palielinājuma apmēru. Šī iemesla dēļ asociācija aicina FM valsts budžeta izstrādes procesā izvērtēt iespējas nodrošināt pašvaldībām nepieciešamo aizņēmumu piesaisti.

Cunskis skaidroja, ka kopš 2014.gada aizņēmumu palielinājums noteikts nemainīgs – 118 miljoni eiro. “Šī gada valsts budžetā Saeima ir lēmusi izdalīt papildus mērķorientētu aizņēmumu palielinājuma objektu – Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukciju Rīgā, kam nepieciešami 25,6 miljoni eiro. Tomēr, novērtējot visām pašvaldībām kopumā pieejamo aizņēmumu palielinājuma apmēru, minētā objekta rekonstrukcija aplēsēs nav iekļaujama, jo tas ir valsts budžeta likumā iezīmēts mērķis, un pārējās pašvaldības nevar pretendēt uz šo aizņēmumu daļu,” savu nostāju pamatoja asociācija.

LLPA izpilddirektors Viktors Valainis (ZZS) skaidroja, ka īstermiņā valsts ārējā parāda apmēra palielināšana varētu būt svarīga, jo būtisks nepieciešamo aizņēmumu pieaugums saistīts ar Eiropas Savienības (ES) fondu projektu realizāciju. Valainis norādīja, ka šajos projektos tiks sasniegti nacionāla mēroga noslēgtajās vienošanās ar ES institūcijām noteiktie mērķi, bet, neparedzot pietiekamu līdzfinansējumu, tie netikšot sasniegti.

Asociācijā norādīja – saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes publicēto informāciju kopš 2014.gada patēriņu cenas palielinājušās par gandrīz 10%, bet būvniecības izmaksu indekss – vairāk nekā par 10%. Ņemot vērā, ka pašvaldības aizņēmumus piesaista kapitālo izdevumu segšanai, var novērtēt, ka reālais pašvaldībām pieejamo aizņēmumu palielinājuma limits pēdējo piecu gadu laikā ir samazinājies par aptuveni 10%, uzskata LLPA.

LLPA informēja, ka 2017.gadā ieviestā nodokļu reforma būtiski samazināja darbaspēka nodokļu ieņēmumus. Lai saglabātu nodokļu ieņēmumus pašvaldību budžetos tādā apmērā, kāds tas vidēji bija iepriekšējos desmit gados pirms nodokļu reformas, pašvaldībām ir nepieciešama speciāla dotācija, kura daļēji kompensē nodokļu reformas radīto ietekmi. Turklāt, kā norāda LLPA, valdībā un Saeimā sistemātiski tiek pieņemti lēmumi par jauniem izdevumiem, kas rada būtisku fiskālo ietekmi uz pašvaldību budžetiem, piemēram, pedagogu darba samaksas likmes palielināšana līdz 750 eiro.