Arī 2021. gadā pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas pievienoties Rīgas domes un NVO sadarbības memorandam

Līdz ar 2021. gada sākumā apstiprināto Rīgas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumu un nevalstisko organizāciju lielās intereses dēļ, Rīgas dome arī šogad aicina galvaspilsētas nevalstiskās organizācijas pievienoties memorandam.

Lai veicinātu iedzīvotāju sadarbību ar Rīgas pašvaldību un nodrošinātu nevalstisko organizāciju efektīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, kopš 2013. gada Rīgas pašvaldība un tās teritorijā darbojošās nevalstiskās organizācijas pievienojas atjaunotajam Rīgas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam.

Memoranda mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanu un tās aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un īstenošanā Rīgas pašvaldībā, attīstot pastāvīgu partnerību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām. Kopš pirmā parakstīšanas brīža memorandam ir pievienojušās jau 188 nevalstiskās organizācijas.

Ar memorandu var iepazīties tīmekļa vietnē www.integracija.riga.lv sadaļā “Svarīgi”, kā arī www.riga.lvsadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Rīgas pašvaldība veido sadarbības memoranda īstenošanas padomi, kuras pārstāvji tiks atlasīti tieši no memorandam pievienojušos NVO loka. NVO padomes uzdevums būs veicināt sadarbības memoranda mērķu sasniegšanu.

Organizācijas, kas vēlas parakstīt sadarbības memorandu un to nav izdarījušās iepriekš, aicinātas līdz 10. februārim plkst. 17.00  atsūtīt nolikumā paredzētos dokumentus, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz adresi iksd.integracija@riga.lv vai ievietot Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta korespondences kastē Kr. Valdemāra ielā 5, Rīgā.

Informācija par memoranda parakstīšanas norises laiku un vietu tiks izziņota tīmekļa vietnē www.integracija.riga.lv pēc š.g. 10.februāra, kad būs zināms, cik organizācijas šogad vēlas pievienoties sadarbības memorandam.

Papildu informāciju par memoranda parakstīšanu pieejama pa tālruni 67181661 vai e-pastuilona.stalidzane@riga.lv