Apstiprina Rīgas vides aizsardzības fonda padomes nolikuma grozījumus

Otrdien, 3. novembrī,  Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas sēdē deputāti pieņēma grozījumus Rīgas vides aizsardzības fonda padomes nolikumā”. Tie paredz, ka turpmāk, ievēlot jaunu fonda padomes sastāvu, priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks ir Rīgas domes deputāti, savukārt fonda padomes sastāvā ir Rīgas domes vides un finanšu institūciju un valsts vides institūciju pārstāvji. Par jauno fonda priekšsēdētāju ievēlēja domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētāju Edmundu Cepurīti, bet par fona priekšsēdētāja vietnieci Selīnu Vancāni.  

Deputāti apstiprināja un nolēma virzīt skatīšanai Rīgas domes sēdē deputāta Eināra Cilinska priekšlikumu fonda nolikuma grozīšanai. Tas precizē, ka fonda līdzekļus varēs izlietot gan publiskās vides sakārtošanai, kā līdz šim, gan arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, klimata pārmaiņu novēršanas vai pielāgošanās mērķiem.   

E.Cepurītis: “Pašreizējā Rīgas vides aizsardzības fonda padomes nolikuma redakcija apskata vides aizsardzību pārāk šauri, tādēļ papildinājām to ar mūsdienu svarīgākajām pašvaldības atbildībām dabas aizsardzības un klimata jomā.  Protams,  nosacījumus precīzāk definēs katra konkrētā gada konkursa nolikums. Mums būs jāpanāk, ka ar ierobežotajiem fonda līdzekļiem tiek panākti labākie rezultāti videi un rīdzinieku labklājībai.”

Jaunā Rīgas vides aizsardzības fonda padomes nolikuma redakcija stāsies spēkā pēc tās apstiprināšanas Rīgas domes sēdē.

Zaļā Josta - Reklāma