Apkure pieslēgta gandrīz visām RNP apsaimniekotajām mājām

Patlaban apkure pieslēgta teju visām 2600 pašvaldības SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) apsaimniekotajām ēkām, bet kopā siltuma piegāde patlaban tiek nodrošināta 85% AS “Rīgas siltums” klientu.

Kā Rīgas domes priekšsēdētāju Mārtiņu Staķi tikšanās laikā informēja RNP valdes un padomes pārstāvji, apkures pieslēgšana kavējas divām RNP apsaimniekotajām mājām.

Atsevišķu lēmumu RNP valde pieņēma par 116 māju pieslēgšanu, kurās par pēdējo apkures sezonu bija daudz lielāks parāda procents, nekā vidēji uzņēmuma klientu mājās. Naktī no 15. uz 16. oktobri valde pieņēma lēmumu pieslēgt apkuri arī šīm mājām un sākt darbu par parādu piedziņu. Šo 116 māju pieslēgšana tika sākta un pabeigta  19. oktobrī.

Pirmā RNP klientu māja, balstoties uz kopības lēmumu, apkurei tika pieslēgta 11. septembrī. Ņemot vērā laika prognozi, plānveidīgi RNP savu klientu mājām apkuri sāka pieslēgt 12. oktobrī.  Līdz aizvadītās nedēļas beigām apkurei tika pieslēgtas  visas mājās, par ko jau septembrī bija pieņemts valdes lēmums pieslēgt un pilnībā segti visi klientu parādi par pēdējo apkures sezonu.

Tā kā apkures sistēmai pēc pieslēgšanas nepieciešama sistēmas stabilizēšana un atgaisošana, lai vienmērīgs siltums tiktu nodrošināts visiem mājas dzīvokļiem, RNP un PS “Siltumserviss Rīga” darbinieki turpināja darbu arī nedēļas nogalē.

Balstoties uz iepriekšējo gadu pieredzi, visu uzņēmuma māju apkures sistēmu atgaisošana/ stabilizācija aizņem vidēji līdz divām nedēļām, tomēr atsevišķās mājās šis termiņš var būt ilgāks.  Apkures sistēmu atgaisošana aizņem vairāk laika situācijās, kad dzīvokļos ir notikusi nesaskaņota, apkures sistēmai neatbilstoša, nesankcionēta siltuma tīklu pārbūve.

No kopējā skaita, kas bija jāpieslēdz apkurei, apkures pieslēgšana nav nodrošināta vai kavējas Blaumaņa ielas 21. namam, kur vēl nav pabeigta renovācija mājai, un ēkai Ķengaraga ielā 6d, kur pēc elektrotīkla avārijas nav elektrības kas traucē siltumtīkla un sūkņu darbību.

Deviņām RNP apsalimniekotajām mājām apkure netiks pieslēgta. Apkurei pagaidām netiks pieslēgta divdzīvokļu māja, kam apkure atslēgta jau aizvadītajā gadā, jo centrālapkure tikai vienam dzīvoklim, kas neapmaksā saņemtos pakalpojumus; divas mājas tiek virzītas uz ēkas konservēšanu; trīs mājas, kas šobrīd ir pārvaldnieka maiņas procesā; kā arī trīs mājas, kurās līdz tiek meklētas iespējas sadalīt siltummezglu ar blakusklientiem, lai nebūtu jāsedz trešo personu, kas nav RNP klienti, parādi.

Analizējot klientu pieteikumu un sūdzību skaitu, ņemot vērā, ka RNP pārvaldītajās mājās dzīvo aptuveni 400 000 cilvēku, jāsecina, ka sūdzību dinamika šobrīd ir ar lejupejošu tendenci. 2018. gadā bija 16 211 sūdzības, 2019. gadā – 9470 sūdzības, bet šogad  saņemtas 7607 sūdzības.

Diemžēl apkures pieslēgšanas laikā novēroti arī ļaunprātīgi apkures sistēmas iztukšošanas un bojāšanas gadījumi. Par katru gadījumu, kad ir patvarīgi iztukšota vai bojāta apkures sistēma, tiek sastādīts akts un veikta fotofiksācija. Šobrīd konstatēti vairāki desmiti apkures sistēmas patvaļīgas iztukšošanas vai bojāšanas gadījumi visā Rīgā.

Novērojat nepilnības apkures sistēmā, RNP aicina klientus par to informēt: RNP -sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi [email protected]; PS “Siltumserviss Rīga” – zvanot uz tālruņa nr. 80000610 vai aizpildot tiešsaistes formu vietnē siltumserviss.lv/ziņo. Sūtot pieteikumu, jānorāda dzīvojamās mājas adrese, dzīvokļa nr. un kontakttālrunis.

Zaļā Josta - Reklāma
Reklāma - Zaļā Josta