Aicina pieteikties dalībai Rīgas domes un NVO sadarbības memoranda īstenošanas padomē

Rīgas dome aicina galvaspilsētas nevalstiskās organizācijas, kuras ir parakstījušas Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandu, izvirzīt savus pārstāvjus dalībai Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomē.

2021. gada 20. janvārī Rīgas dome apstiprināja Rīgas pašvaldības organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumu. Padome tiek veidota ar mērķi sekmēt Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandā noteikto mērķu sasniegšanu.

Padomei ir vairāki uzdevumi –  sniegt priekšlikumus par sabiedrības līdzdalības uzlabošanu Rīgā, kā arī priekšlikumus par attīstības plānošanas dokumentiem, kuri attiecas uz visu nevalstisko organizāciju darbību. Padomes uzdevums ir arī apstiprināt memoranda īstenošanas prioritātes un divu gadu darba plānu, izvērtēt memoranda īstenošanas gaitu un izskatīt jautājumus par sadarbības turpmāku attīstību, kā arī organizēt pasākumus, lai iesaistītu pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus aktuālu jautājumu risināšanā.

Padomes sastāvā darbosies Rīgas domes priekšsēdētājs, septiņi Rīgas domes komiteju priekšsēdētāji un deviņi memorandu parakstījušo nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri tiks ievēlēti konkursa kārtībā, saskaņā ar nolikumu. NVO pārstāvji padomē tiks ievēlēti uz diviem gadiem. Nevalstisko organizāciju pārstāvju pretendentu – fizisku personu dalībai padomē var pieteikt jebkura biedrība vai nodibinājums, kas ir parakstījusi memorandu. 

Ar Rīgas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumu un nevalstisko organizāciju pārstāvju  ievēlēšanas kārtību dalībai Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomē var iepazīties tīmekļa vietnē www.integracija.riga.lv

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2021.gada 17. marts. Pieteikumu var iesniegt, to nosūtot ar organizācijas paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu uz adresi iksd.integracija@riga.lv, vai iesniedzot pieteikumu, ko parakstījusi organizācijas paraksttiesīga persona, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā (Kr.Valdemāra ielā 5, Rīga), ievietojot dokumentu korespondenču kastē pie Klientu apkalpošanas centra.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūgums iepazīties ar padomes nolikumu un NVO pārstāvju ievēlēšanas kārtību padomē.

Papildu informāciju par pretendentu atlasi un vēlēšanu kārtību padomē var saņemt pie Ilonas Stalidzānes: ilona.stalidzane@riga.lv,  tel. 67181661.