2021 Global 100: Neste atzīta par pasaulē ceturto ilgtspējīgāko uzņēmumu

Family vacation in Iceland

Nesteir iekļuvusi uzņēmuma Corporate Knightsveidotajā 100 pasaules ilgtspējīgāko korporāciju saraksta (Global 100) ceturtajā vietā. Šajā sarakstā uzņēmums ir iekļauts jau 15 gadus pēc kārtas, un Nesteir vienīgais pasaules energoresursu uzņēmums, kurš tik ilgi ir nepārtraukti saglabājis savu vietu pasaules līderu sarakstā.

“Mēs priecājamies, ka esam atzīti par vienu no ilgtspējīgākiem uzņēmumiem pasaulē. Liela daļa uzņēmumu nepārtraukti uzlabo savus centienus ilgtspējas jomā un iekļūšana šajā sarakstā ar katru gadu kļūst aizvien grūtāka. Ir lieliski redzēt aizvien vairāk un vairāk uzņēmumu pasaulē, kuri savu stratēģiju pamatā izvirza tieši ilgtspējību,” norāda Nesteprezidents un izpilddirektors Pīters Vanakers (Peter Vanacker).

Pīters Vanakers turpina: “Mūsu mērķis radīt veselīgāku un tīrāku planētu mūsu bērniem ir tas, kas ik dienu mums liek izvirzīt un arī sasniegt arvien augstākus mērķus. Mēs ticam, ka kopā ar mūsu partneriem spējam panākt ietekmes uz apkārtējo vidi samazinājumu un līdz ar to arvien turpināsim pilnveidot paši savas darbības ilgtspēju.” 

Ikgadējo 100 pasaules ilgtspējīgāko korporāciju sarakstu veido neatkarīgs konsultāciju uzņēmums Corporate Knightsun šogad tika vērtēta 8080 nozares uzņēmumu darbība visā pasaulē. Šī saraksta izveide ir balstīta uz līdz pat 24 kvantitatīviem galvenajiem darbības rādītājiem, tostarp vides veiktspējas rādītājiem, resursu, darbaspēka un finanšu pārvaldības, kā arī videi draudzīgu ienākumu un piegādātāju veiktspējas rādītājiem.

Corporate Knightsatzīst, ka “Nesteturpina atrasties saraksta augšgalā pateicoties tā nozarē vadošajiem ilgtspējas pūliņiem, un jo sevišķi tā pirmšķirīgajiem videi draudzīgu ienākumu un investīciju rādītājiem.”

Nestetransformācija ļāvusi no tradicionāla naftas pārstrādes uzņēmuma pārtapt par globālu līderi atjaunojamo energoresursu un aprites principam atbilstošu risinājumu jomā. Nesterada risinājumus, lai apkarotu klimata izmaiņas un paātrinātu pāreju uz aprites ekonomiku. Uzņēmums palīdz transporta nozarei un pilsētām, aviācijas nozarei, kā arī polimēru un ķīmisko vielu ražotājiem uzlabot savu ilgtspējību.